in , ,

BayıldımBayıldım

Yoga Nedir?

Yoganın Tarihçesi

yoga nedir

Yoga nedir? Yoga, fiziksel ve zihinsel iyi olma halini arttırmak amacıyla yapılan, nefes almaya odaklı bir egzersiz çeşididir. Bugünkü yazımda yoga nedir sorusuna cevap bulabilirsiniz. 

YOGA NEDİR?

Yoga, nefes kontrolü ile stresi azaltır, sağlıklı hissettirir, güç ve esnekliği arttırır. Bunları amaçlayan bir dizi hareket, nefes egzersizi ve meditasyon içeren yoganın amacı zihin ve beden farkındalığını ve uyumunu yaratmaktır. Yoga eski bir gelenektir ve bir çok zihinsel ve fiziksel yarar sağlar. Kasları güçlendirir, aynı zamanda solunum sistemi ve kalp sağlığı için faydalıdır. Bağımlılık tedavisinde destek olur. Stres, kaygı, depresyon gibi sıkıntıları azaltır. Kronik ağrıları hafifletir. Uyku düzenini iyileştirir, yaşam kalitesini büyük ölçüde arttırır. Yoga, bir çok ülkede farklı şekillerde uygulanır. Batı’da bütüncül bir yaklaşım olarak değerlendirilir. Tamamlayıcı ve alternatif tıp türü olarak kabul edilir.

Yogada, fiziksel duruşlar vardır. Kontrollü solunum önemlidir. Meditasyon da yoga ile birleştirerek uygulanır. Yogayı herkes yapabilir. Osteopati, vücudun kendini iyileştirme yeteneğine odaklanır. Yoga da osteopati gibi fiziksel ve zihinsel disiplinleri bir araya getirir. Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir hayat sürmek için bir çok tekniğin bir arada uygulanabileceği egzersizler bütünüdür yoga. Benlik, nefes ve enerjinin farkındalığı üzerine yönlendirilmiş bir çeşit içsel odaklanmadır. Yoga hareketleri, kas ve iskelet sistemi için oldukça yararlıdır.

YOGANIN TARİHÇESİ

Yoga, Sanskritçe bir kelime olan “yuji” kelimesinden türemiştir. Bu kelime “birlik” anlamına gelir. Yoga insanlık tarihi kadar eskidir ve başlangıcı net değildir. Hindistan’da bulunan erken arkeolojik kanıtlar olan yoga pozlarını içeren taş ve kil tabletlere göre M.Ö 3000′ lere dayandığı söylenebilir. Kaynaklar incelendiğinde, yoganın 4 döneme ayrıldığı görülmüştür.

 • VEDİK DÖNEM
 • KLASİK ÖNCESİ DÖNEM
 • KLASİK DÖNEM
 • KLASİK SONRASI DÖNEM

Bu dönemleri gelin birlikte inceleyelim.

 • VEDİK DÖNEM

Bu dönem, M.Ö 1700-1100 yıllarında ilk Hindu kayıtları “Vedalar”ın yazıldığı dönemdir. Veda, bilgi demektir. Vedalar yoganın en eski öğretileridir. Vedalar, Rig, Sama, Yacur, Atharva adında 4 kitaptan oluşur. Bu kitaplar yüksek yüce övgüler sunan şiirler ve ilahiler barındırır.

 • KLASİK ÖNCESİ DÖNEM

Upanişadlar ve Bhagavad Gita kutsal metinleri, evrendeki her şeyin birbirine bağlı olduğundan bahseder. Bu kutsal metinlerin oluşturulduğu dönemdir. Upanişadlar’da, rahiplerin oluşturduğu 200’den fazla öğreti bulunur. Bhagavad Gita ise Tanrı ile insan arasındaki konuşma ile ilintilidir. Vedalar’ın sonu ve tamamlayıcısı olan bu metinler insanlara, eylemlerini yoga ve meditasyon ile belirlemelerine, egoyu ise ortadan kaldırmalarına yardımcı olmayı hedeflemiştir.

 • KLASİK DÖNEM

Yoga sutralarının Patanjali tarafından oluşturulduğu dönemdir. Bu metinlerde Klasik Yoga (Raja) anlatılır. Yoga felsefesi ve uygulaması üzerine yazılmış olan ilk yetkili metindir. 196 sutra vardır. Metinler anlamlı bir yaşam için etik ilkelerden bahseder. Farkındalık ve aydınlanmaya giden sekiz yolun ana hatları anlatılmıştır. Bu prensipler Patanjali’nin 8 yolu olarak geçer.

YOGANIN 8 BASAMAĞI

 1. YAMA : Kişinin kaçınması gerekenler
 2. NİYAMA : İradenin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler
 3. ASANA : Vücudu güçlü, dengeli ve esnek hale getiren hareketler
 4. PRANAYAMA: Nefes ve enerji tekniklerinin uygulanması
 5. PRATYAHARA : Duyuların dış dünyadan iç dünyaya yönlendirilmesi
 6. DHARANA : Konsantrasyon uygulamaları
 7. DHYANA : Pozitif düşünce ve meditasyon hali
 8. SAMADHİ : Bütünün idrak edilmesi, aydınlanma safhası
 • KLASİK SONRASI DÖNEM

Bu dönem Patanjali’den sonra ortaya çıkan bir çok farklı ekolü içerir. 19.yy başlarında Batı’ya tanıtılan yoga Krişnamaçarya ve öğrencileri sayesinde tüm dünyaya yayılmıştır.

YOGA BİR FELSEFE Mİ? YOKSA BİR İNANÇ MI?

Bir çok kaynakta yoganın bir din ya da inanç sistemi olmadığı söylenir. Yoga, binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir felsefedir. Bilimsel alt yapısı olan uygulamalı bir yaşam sanatı da denebilir. Bu felsefeyi benimseyen ve uygulayan kişilere ise “YOGİdenir. Dinlerin ortaya çıkışından öncelere dayanan yoga sisteminde bir lidere ya da Tanrı’ ya tapınma yoktur. Sınıf, ırk, inanç, cinsiyet olmadan tüm insanlığa açık ruhsal ve kültürel bir sistemdir. Ödül ya da ceza yoktur, zorunlu ayin ya da uygulama yoktur, tamamen bireysel bir çalışma sistemidir. Yogaya felsefi bir inanç demek de mümkündür.

GURU NE DEMEKTİR?

Guru, Sanskritçe bir kelimedir. Öğretmen- usta anlamına gelir. Brahmacı eğitim sisteminde, yüksek kasttan gençleri yetiştiren, manevi gücünün en yüksek seviyede olduğuna inanılan kimselere denir. Guru, size seçtiğiniz yolda rehberlik edecek olan üst seviye manevi öğretmendir.

Yoga nedir? yazımda yoganın genel tanımından ve tarihçesinden bahsettim. Bir sonraki yazımda yoga ile ilgili detaylı bilgiler bulacaksınız. Yoga türleri, yogaya başlamadan önce ve yoga sırasında neler yapılması gerektiği gibi soruların cevabı sonraki yazımda olacak, takipte kalın 🙂

Yoga İle İlgili Detaylı Bilgiler

5 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Çileğin sağlığa faydaları

Çileğin Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Corona döneminde aktivitelerin risk oranları

Corona Döneminde Aktivitelerin Risk Oranları Nelerdir?