Kültür - Sanat

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türk milletinin geçmişi asırlar öncesine dayanmaktadır. Öyle ki Türk milleti doğuda Japonya’dan batıda ki Baltık Denizi’ne kadar, kuzeyde Sibirya’dan, güneyde Hindistan’a, Ortadoğu ve Afrika’nın en uç noktasına kadar uzanan bölgelerde yaşamış, hüküm sürmüş dünyanın en eski milletidir. Türk milletleri; gittikleri bölgelerde hem kendi dillerini öğretmiş hem de bulundukları bölgelerin dillerinden de etkilenmiştir. M.Ö 3000 yıllarına kadar dayanan bir geçmişi olan Türk milleti tarihin her alanında dünya üzerinde iz bırakmayı başarmıştır. Türkler; Göktürk (Orhun) ve Uygur Alfabelerini kendileri oluşturmuş, düzenlemiş ve kullanmışlardır. Bunların yanı sıra, Türklerin kullandığı alfabeler göç ettikleri bölgelerde yaşadıkları etkileşim sonucu şekillenmiş ve bir çok farklı alfabe kullanmalarını sağlamıştır.

Türklerin kullandığı alfabeler göç ettikleri bölgelerde yaşadıkları etkileşim sonucu şekillenmiş ve bir çok farklı alfabe kullanmalarını sağlamıştır.

 

Göktürk Alfabesi

Türklerin kullandığı ilk alfabe olma özelliğini taşır. Orhun Yazıtları denilen eserlerde Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Bu alfabe Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanarak; Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Sekeller tarafından biraz değiştirilerek kullanılmıştır. Alfabe 38 harften oluşur; 4 ünlü ve 34 ünsüz harf bulunur. Sağdan sola doğru yazılır.

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Uygur Alfabesi

Uygur Alfabesi olarak 2 farklı alfabe bulunmaktadır: Eski Uygur Alfabesi ve Yeni Uygur Alfabesi. Eski Uygur Alfabesi 18 Harften olur; 3 ünlü ve 15 ünsüz kelime harf bulunmaktadır. Soğd ya da Sohut olarak adlandırılan eski alfabe Orta Asyalı tüccarların kullandığı yazı sisteminden esinlenerek oluşturulmuştur. Alfabenin ne zaman kullanılmaya başlandığı tam olarak bilinmemekle beraber 750-827 yılları arasında kullanıldığı bazı metinlerden tespit edilmiştir. Yeni Uygur Alfabesi ise günümüzde Çin’de bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşamını sürdüren bir Türk halkı tarafından kullanılmaktadır.

Türklerin kullandığı alfabeler

Arap Alfabesi

Türkler; Talas Savaşı (751) ile islamiyeti tanımalarından sonra Arap Alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Arap Alfabesi, Türklerin tarihi boyunca en uzun süre kullandıkları alfabe olma özelliğini taşır. Arap Alfabesi normal de 28 harften oluşmaktadır fakat Türkler biraz değiştirerek, Osmanlıca’dan harfler katarak 31-36 harfli şekilde kullanmışlardır. Arapça bir çok eser yazıldığı da bilinmektedir. 

Kiril Alfabesi

Türk milletinin zorla kullanmak durumunda kaldığı bir alfabedir. Rusya’nın Orta Asya bölgesinde hakimiyet altına aldığı Türk milletine baskılar sonucu kullandırdığı bir alfabedir. Bu alfabenin kullanılması, Türk alfabelerinin kullanılmaması için yasak bile getirilmiştir. 38 Harften oluşan alfabe de 11 sesli, 27 sessiz harf bulunmaktadır ve soldan sağa doğru yazılıp okunmaktadır.

Latin Alfabesi

Latin Alfabesi ilk kez 1925 yılında Azerbaycan Türkleri tarafından kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1 Kasım 1928 yılında yaptığı harf devrimi ile artık Türkiye Cumhuriyetinde Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bizim kullandığımız Latin Alfabesinde 29 harf bulunurken, 8 sesli 21 sessiz harf yer almaktadır. Diğer devletlerin kullandığı alfabede ise Q, X, W gibi harfler bulunurken, Ç, Ğ, Ö, Ü harfleri yer almamaktadır. Bu açıdan bakıldığında bizim kullandığımız alfabe diğer Latin alfabelerinden farklı olarak değiştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılması en kolay alfabe olma özelliğini taşır ve soldan sağa yazılıp okunmaktadır.

 

 

Dünyanın Yedi Harikası

 

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Bizi bir kez daha aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ama çok karışık geldi diğerleri, en güseli bizim alfabemiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu