Tarih

Tufan Mitosları

Tufan Mitosları, pek çok kültürde değişik şekilde yer almasına karşın hemen hemen aynı şeyi anlatan en meşhur anlatılardır. Zoroastrianizm Dini ve Zoroastrianizm ve Ateş Kültü yazılarıyla iyi işler başaran arkadaşımız Aslı Hekimoğlu kaleme aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Tufan Mitosları

      Bu mitosların hemen hemen bütün çeşitlemesinde, tufan insanların işlediği günahlarının sonucudur; kimi zaman da yalnızca tanrısal bir varlığın insanlığa son verme isteğinden kaynaklanır. Mezopotamya mitolojisinde tufanın nedenini anlamak kolay değildir. Bazı imalardan, tanrıların bu kararı günahkar insanlar nedeniyle verdiği düşünülür. Bir başka anlatıma göre insanların dayanılmaz gürültü yapmaları tanrı Enlil’i öfkelendirmiştir. Bununla birlikte başka kültürlerde gelecekteki tufanı anlatan mitler incelendiğinde başlıca nedenlerin insanlığın işlediği günahlardan “başka ihtiyar dünyanın düşkünlüğüyle” bağlantılı olduğu görülür. Evren devamlı canlı ürettiği için bozulur. Bu yüzden de yeniden yaratılması gerekir. Yeni bir yaratımı meydana getirmek için de günahkar bir insanlığın ve dünyanın sonu gelir. Gelelim çeşitli kültürlerdeki tufan mitoslarına…

Tufan Mitosları: Sümer Anlatımı

Nippur Kenti Sümer kral listesi tableti. Tufan mitosunun Sümer versiyonundan sadece birkaç parça ele geçmiştir.

      Mitosta An ve Enlil’in isteği üzerine tanrılar meclisi davranışlarından hiç hoşnut olmadıkları insan ırkını yok etmeye karar verir. Ancak tanrılardan bir tanesi Şuruppak kralı Zisudra’yı çok sevmektedir ve diğer tanrılara bu alçakgönüllü kralın erdemlerini sayar. Ancak tanrılar buna yanaşmaz. Bunun üzerine Zisudra’yı koruyan tanrı bu olaydan haberdar edilir. Bundan sonra büyük bir fırtına başlar ve her yeri su kaplar. Ama bundan önce Zisudra yaptığı dev gemiye bütün canlılardan bir örnek alır 7 gün 7 gece sonra güneş yeniden doğar ve Zisudra gemiye aldığı bütün canlılarla beraber kurtulur. Eldeki son metin parçasından öğrendiğimize göre en sonunda An ve Enlil, Zisudra’ya “tanrılarınki gibi bir hayat” ve “tanrıların ebedi soluğunu” verip O’nu mucizevi Dilmun ülkesine yerleştirirler.

Tufan Mitosları: Babil Anlatımı

Babil’de tufan mitosu ünlü Gılgamış destanının içinde bir bütün olarak verilmiştir. Buna göre Gılgamış yakın bir dostunun ölmesinden sonra ölümsüzlüğü aramaya başlar ve aklına tufandan kurtulan bir kral gelir. Kralın adı Utnapiştim’dir.

      Utnapiştim de Gılgamış’a tufanı anlatır. Bütün insanların çoğalmaları ve gürültü yapmaları üzerine tanrılar insanları yok etmeye karar verir. Bu olay Ea (Sümer tanrısı) tarafından krala anlatılır. Kral bunun üzerine 120×120 boyutlarında 7 katlı dev bir gemi yapar. Bütün canlılardan ve zanaatçılardan birer örnek alır. Fırtına 6 gün ve 6 gece sürer. Fırtına bittikten sonra gemi Nisir Dağı’na oturur. Utnapiştim etrafına bakınca her tarafın balçığa döndüğünü görür. Bunun üzerine etrafı araştırmaları ve inecek bir yer bulmaları için teker teker hayvanları gönderir. En son giden kuzgun ağzında bir yiyecekle geri döner ama sonunda Utnapiştim ölümsüzlük kazanamaz çünkü tanrılar Ea’ya krala haber verdiği için kızar.

 

Tufan Mitosları: Avesta Anlatımı

Mitos ilk insan Yima ve Ahura Mazda çevresinde geçmektedir. Yima kraldır ve insan soyu ikisi sayesinde çoğalmıştır. O kadar çoğalmışlardır ki artık yeryüzüne sığamaz olmuşlardır. Bu yüzden Ahura Mazda yeryüzünü üç kez genişletmek zorunda kalmıştır. Bunun sonunda Ahura Mazda Yima’ya çok kötü bir kış geleceğini ve bundan korunmak için yer altına sığınak yapması gerektiğini söyler. Bu sığınak her türden iki canlının ve ateşin sığabileceği kadar geniş olmalıdır. Sonunda yine her anlatımda olduğu üzere Yima ve yanındakiler kurtulur. Ahura Mazda Yima’ya ölümsüzlük vermeyi teklif eder ama Yima kabul etmez.

Hint Anlatımı

Bu anlatımda başrolde Nuh ve Adem işlevini gören Manu var. Manu’nun daha önce iyilik yaptığı bir balık, Manu’ya büyük bir afet geleceğini ve tüm insanlığın yok olacağını söyler. Manu da balığın öğüdüne uyarak bir gemi yapar ve balığın boynuzunu gemiye bağlar. Balık da bu gemiyi bir dağın tepesine götürür. Ancak bu felaketten bir tek Manu kurtulur. Metinde Manu’nun bir yıl sonra bir kızı olduğu söylenir. Soy böylece devam eder.

Tufan Mitosları

Yunan Anlatımı

Bu da Zeus ve Prometheus ile gelişen bir öyküdür. Zeus gittikçe günahkar olan insanları yok etmeye karar verir. Prometheus da oğlu Deukalion’a bunu haber verir ve O’na bir tekne yapmasını öğütler. Zeus Poseidon’un da yardımıyla bütün yeryüzünü suyla doldurur. 9 gün 9 gece sonra teknedeki Deukalion ve karısı Pyrra kurtulur. Tekne Pharnassos Dağı’na oturmuştur. Zeus onların kurtulmasına kızmaz ve hiçbir şey de yapmaz. Hatta Deukalion ve karısı Zeus’tan insan soyunun tekrar çoğalması için öğüt alır. Aldıkları öğüte göre ikisi de yerden bir taş alarak arkalarına atmaya başlarlar. Kadının attığı taşlar kadın, erkeğin attığı taşlar da erkek olur.

Tevrat Anlatımı

Tanrı yine insanlığın bozulduğunu görür ve insanı yarattığına pişman olur. Bunun üzerine her şeyi yok etmeye karar verir. Sadece kendisine çok sadık olan Nuh’a bu kararını açıklar ve ondan 300×50 boyutlarında 3 katlı bir gemi yapmasını ister. Nuh bunun içine bütün canlılardan bir çift örnek alır. Bundan sonra tufan başlar ve 40 gün 40 gece boyunca yağmur yağar ve sular yükselir. Tufan dindikten sonra sadece Nuh ve gemidekiler canlı kalmıştır. 150 gün sonunda sular artık çekilmeye başlar ve gemi Ararat Dağı’na oturur. Tanrı Nuh ve oğullarını kutlar ve onlardan tekrar çoğalmalarını ister. (Sam, Ham ve Yafel)

Kur’An Anlatımı

Burada anlatım biraz daha değişiktir. Nuh insanların cinnet geçirmiş olduklarını, tanrının izinden ayrıldıklarını söyler ve tanrıya kendisini ve müminlerini kurtarması için yalvarır. Yani bu sefer durumdan şikayetçi olan tanrı değil Nuh’un kendisidir. Tanrı bunun üzerine kendisine karşı gelen insanların hepsini yok etmeye karar verir. Nuh’tan bir gemi yapmasını ve bu gemiye bütün canlılardan almasını ister. Tufan bittikten sonra gemi Cudi Dağı’na oturur.

 

 

İlgili Makaleler

7 Yorum

  1. Tufan konusu her zaman ilgimi cekti filmleri de takip eden biriyım bu konuya yönelik,Kuran anlatımını biliyordum ama Sümer anlatımı da ilginç geldi içerik olarak

  2. Bir solukta okudum. Kalemine sağlık. Küçükken bizim büyükler birine kızdığında “Tufan seni vursun” diiordylar. Anneme oturup anlatsam terlik yermiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu