in

BayıldımBayıldım

Suskunluk Sarmalı

suskunluk sarmalı

Suskunluk Sarmalı’ nda insanlar en çok kurtlara benzer..

Kamuoyu toplumsal bir denetim aracıdır ve bütün bireyleri etkiler. Temel dinamikse ‘’dışlanma korkusu’’ dur.

Suskunluk Sarmalı Nedir?

Elisabeth Noelle-Neumann tarafından literatüre kazandırılmış bir kavramdır. Bireyin toplumdan dışlanma korkusu ile düşüncelerini tam olarak ifade edememesi, susması ya da söylemek için ertelemesi anlamına gelir.

Suskunluk Sarmalında Argüman..

Bir tartışma mevzu bahis olduğunda önemli olan argümanların niteliği değil, bu argümanları kullanan tarafların algılanan gücüdür. Yani ‘’karşı tarafı tehdit edebilecek güce sahip olan taraf, niteliksiz de olsa galip gelir.’’

Kitle iletişim araçları ile oluşturulmak istenen algı, kişiler arası iletişimden ya da düşüncenin bireysel olarak açıklanmasından daha hızlı işler.

Sarmallaşma Nasıl Başlar?

Bireyler düşüncelerini açıklamadan önce, uzunca bir süre çevrelerini gözlemlerler. Hangi görüşün çoğunluk tarafından kabul edildiğine, hangi görüşün azınlıkta kaldığını ve toplumun gözünden düştüğüne karar kıldıklarında kendi düşüncelerinin aslında ne olduğu ya da toplum baskısı altında kalmamak için ne olması gerektiğine karar verirler.

Eğer kendi görüşleri çoğunluk tarafından kabul gören görüşle aynı ise sesler daha gür ve net çıkar. Tam da bu aşamada karşıt görüşler suskunlaşmaya başlar. Yanlışlığı ya da doğruluğu net olmayan ama toplumun geneli tarafından kabul görmüş görüşler geçerli olarak algılandığında bir “Sarmallaşma” başlar.

Suskunluk Sarmalında Azınlık Olmak..

Kitle iletişim araçlarının suskunluk sarmalında önemli olduğu aşikardır. Bu noktada eğer azınlık kesin medya tarafından desteklenirse; sesleri çoğunluk kesimden daha fazla çıkacaktır.

Fakat medya tarafından düşmanca bir tutum sergilenirse azınlık görüşü savunan kitleye, o zaman daha da sessizliğe bürünecektir.

Suskunluk Sarmalı’ nda İnsanlar En Çok Kurtlara Benzetilir..

İnsan ve hayvan davranışlarını karşılaştırırken dikkatli olmamız gerekir çünkü davranış biçimlerinin farklı işlevleri olabilir. Bazen de filogenetik açıdan farklı olarak algılanan davranışlar birbirine benzeyebilir.

Dışlanma korkusunu insanlarla kurtlar aynı şekilde yaşarlar. Kurtlarda tıpkı insanlar gibi sosyal bir örgütlenmeyle yaşarlar.

Bir kurt ulumaya başladığında diğerlerinin de ona eşlik ettiği aşikardır. Ama her zaman biri ulumaya başladığında diğeri de başlayacak diye bir kaide yoktur. Kurtlardan ulumaya başlayan; cılız sesli ya da düşük statüye sahip olansa koro halinde ulumazlar. Ancak güçlü bir kurdun uluması koro halinde ulumayı başlatabilir.

Uluma korosuna sürüden dışlanan ya da bir şekilde kendi ayrılmış olan kurtlar katılamaz. Sosyal statüleri; cılız sesli kurtlarla aynıdır çünkü. Üstelik sürüden kendi ayrılmış yada dışlanmış bir kurt varsa onları takip eder diğerleri.. Ne zaman bir av yakalasa dışlanan kurt, diğerleri gidip avını elinden alır. Bu sürüden kopan kurt ölene dek devam eder..

İnsanlar da aynı fikirdeki grup arkadaşlarıyla birlikte seslerini daha yüksek çıkarır. Yalnız dışladıkları birileri olduğunda ya da gruptan çıkanlar olduğunda en az kurtlar kadar acımasız olabiliyorlar.

Togo: Kahraman Bir Köpek

8 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

magazin basını mı

Magazin Basını Mı? Leş Kargaları Mı?

sanal hastane

Sanal Hastane ile Derdinize Çare Geliyor