in ,

Sosyal Zeka Nedir?

sosyal zeka nedir

Sosyal zeka, sekiz farklı zeka türünden biridir. Başarılı ilişkiler kurabilme ve sosyal çevrelerde aktif olma yeteneğidir. Kişilerin sosyal zekası ne kadar yüksekse, çevreye uyum yetenekleri o kadar iyidir. Ayrıca insan ilişkilerini yürütme becerileri o kadar yüksektir. Özetle sosyal zeka, insanların duygularınızı, ruh hallerini, güdülerini doğru olarak anlamaktır. Anlamlandırdığın bu hisleri doğru değerlendirmedir. Aynı zamanda insanları idare edebilme becerisi olarak da tanımlanabilir.

Sosyal Zeka Nedir?

Sekiz farklı zeka türü

 1. Sayısal Zeka (matematiksel zeka)
 2. Sözel Zeka
 3. Sosyal Zeka
 4. Doğasal Zeka – İsimden belli olduğu gibi doğayı ve doğada yaşayan canlıların yaşamını iyi analiz etme ve onlarla ilgili her şeyi öğrenmek isteme becerisi.
 5. Kinestetik Zeka – Beyin, beden koordinasyonu
 6. Müziksel Zeka
 7. İçsel Zeka – Kişinin kendisini iyi tanıması
 8. Uzamsal Zeka – Görsel Zeka Gördüklerini zihinde canlandırma ve bunları akılda tutma.

Bunlardan biri olan sosyal zeka başarılı bir şekilde ilişkiler kurabilme yeteneğidir.  Sosyal çevrelerde yol alabilmesi ve kendini geliştirmesi kolay olan zeka türüdür. Sosyal zekası yüksek olan bireyler insan sarrafı olarak da bilinir.

Zeka ya da IQ büyük ölçüde doğuştan gelir. Sosyal zeka ise doğuştan değil genelde öğrenilerek elde edilir. Bu sebeple sosyal zeka öğrenmeye oldukça yatkındır.

Sosyal zeka düzeyinizi öğrenebileceğiniz ölçekler bulunmaktadır. Akademik zekayı ölçer gibi sosyal zeka seviyemizide ölçebiliyoruz.

Sosyal zeka hakkında 1920 yıllarında yapılan araştırmalar vardır. Edward Thorndike başkalarıyla nasıl kolay anlaşarak, iyi ilişkiler bina ettiğimiz üzerine araştırmalar yapmıştır.

Daniel Goleman’ın sosyal zekanın gelişmesinde önemli katkıları bulunan bilim adamıdır.  Meşhur Duygusal Zeka kitabının yazarıdır. Goleman’a göre beyinlerimiz diğer beyinlerle ilişki kurabilmek üzere yaratılmışlardır. Duygusal zeka ve sosyal zeka birbiriyle hemen hemen eş değer iki kavramdır.

Goleman duygusal zeka alanında yaptığı çalışmaları ile tanınmaktadır. Günümüzde pozitif psikoloji akımı popüler olması ile sosyal zeka alanında yapılan çalışmalar fazlalaşmıştır.

Sosyal zeka nelerden oluşur?

 1. Konuşmada akıcılık ve konuşma yeteneği. Birçok farklı insanla muhabbet edebilirler.
 2. Sosyal kurallara adapte olabilme yetisi. Farklı sosyal rollerde nasıl tavır takınmaları gerektiğini bilirler. İnsanlarla olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini kavrarlar. Bu nedenle sofistike ve bilge görünürler.
 3. İyi dinleme yeteneği. Sosyal zekası yüksek bireylerin yüksek dinleme yetenekleri vardır. Onlarla konuşan bireyler kendilerini iyi bir bağ kurmuş hissederler.
 4. Yüksek empati [eşduyum] yeteneği.Başkaları ne hissediyor, neye gereksinim duyuyor…
 5. Başkalarını daha iyi okurlar. Çok iyi gözlemlerler insanları. Karşı taraftakini daha iyi okuyabilmek için davranışlarını ve tavırlarını düzenlerler.
 6. Sosyal öz-yeterlik. Farklı sosyal rollere girme kabiliyetine sahiptirler.
 7. Başkalarını manipüle edebilme yetisi. Eğer ahlaki açıdan buna yatkınlarsa, başkalarını daha iyi anlayarak, yönlendirebilirler.

Yüksek sosyal zekaya sahip kişilerin avantajları nedir?

Zeka bir noktaya kadar mutluluğun belirleyicilerinden biridir. Fakat en mutlu insanlara baktığımızda en zeki insanlar olmadıklarını görüyoruz. En başarılı insanlar da en zeki insanlar değiller. Aynı şekilde dünyanın en zeki insanları, dünyanın en zengin insanları arasında da değiller.

‘Başarıyı’ sadece akademik zeka belirlemiyor. Sosyal ve duygusal zeka düzeyimiz ustaca  yaşamamızı belirleyecek olan en büyük etmenlerden bazılarıdır.

Sosyal zeka bizleri hem işimiz de hem de ilişkilerimiz de bizi başarıya götürebilir.

Sosyal zekası yüksek olan kişiler depresyona fazla girmez.  Sosyal zeka arttıkça mutluluk düzeyi de artar.

Bu kişiler genelde derin doyurucu ilişkiler yaşar. Hayatlarında oldukça önemli olan sosyal desteğe sahip olurlar.

Duygusal ve sosyal zekanın başarıya olan etkisi oldukça fazladır. Hatta akademik zekadan daha yüksek olduğu iddia edilmektedir. Şöyle düşünün iş başvurusuna iki kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi dışa dönük, canlı, enerjik ve neşeli ama vasat normal bir zekaya sahip. Diğeri ise daha üstün bir zekaya sahip. Ancak donuk, iletişim kurmuyor ve çok içine kapanık. Bu durumda siz hangisini tercih ederdiniz? Elbette sorunun cevabı işin niteliğine göre değişebilir. Örneğin; bilgisayar başı yalnız yapılan bir iş ise üstün zekalı kişiyi tercih edebilirsiniz. Fakat halkla ilişkiler gibi iletişim kabiliyetleri yüksek oranda gerektiren bir konum ise sosyal zekası gelişmiş kişiyi tercih edersiniz.

Sosyal zekası yüksek bireylere uygun mesleklerden bazıları

 • Sanatçılar
 • Medya
 • Rehber
 • Halkla ilişkiler
 • Öğretmen
 • Hukuk
 • Sekreter
 • Satıcı
 • İdareci
 • Sağlıkçı
 • Danışman
 • Psikolog
 • Hostes

Sosyal zekası yüksek olan bireylerin özellikleri

 • Sosyal zekası yüksek olan bireyler dışa dönüktürler.
 • Topluluk içerisinde popüler aranan kişiler olurlar.
 • Canlı ve enerjiktirler.
 • İnsanlara enerji ve mutluluk verirler. Liderlik vasıfları yüksektir.
 • İkna kabiliyetleri yüksektir.
 • Başkalarının ihtiyaçlarını ve isteklerini çabuk fark ederler.
 • Empati [eşduyum] sosyal zekanın alt boyutlarından biridir. Empati başkalarını anlama ve anladığını fark ettirme olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımı ise kendini başkalarının yerine koymaktır. Empati çatışmayı azaltır.
 • İçten olmak zekanın alt boyutlarından biridir. İçten olan insanlara güvenmek daha kolay olur.
 • Şefkatli, kucaklayıcıdırlar.
 • İşbirliğine açıktırlar.
 • Güven verirler.
 • Kriz yönetimi yapabilirler.
 • Aktif dinleyicidirler.
 • Riskleri değerlendirebilirler.
 • Çözüm odaklı karar verebilirler.
 • Ruh sağlığı problemlerinin çoğunun temelinde kişilerarası ilişki problemler yatar.

Sosyal zekaya sahip olmanın negatif yanları olabilir mi?

Kişi sosyal zekasını istediği yönde kullanabilir. Bu olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. Bu bireyin ahlaki duruşu ve karakteri ile alakalıdır.

Sosyal zekası yüksek olanlar çok ustaca yalan söyleyebilirler. İnsanları rahatlıkla kandırabilirler. Manipüle edebilirler. Kendi çıkarları için diğerlerini kullanabilirler. Çünkü karşılarındaki insanın neye ihtiyacı olduğunu, neyin eksikliğini hissettiğini iyi bilirler. Onun ne istediğini bilir ve ona istediğini verirler. Böylelikle insanları manipüle edebilirler.

Kimler daha yüksek sosyal zekaya sahiptir?

İletişimi yüksek olan bazı meslek gruplarının sosyal zekası daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse esnaflar insan sarrafı olarak bilinirler. İçeriye giren müşterinin bile bir şey satın alıp almayacağını kapıdan girerken anlarlar.

Sosyal zekası yüksek olan  psikopat olan bireylerde olabilir. Bu psikopat bireyler çok daha kolay diğer insanları kullanabilirler ve kandırabilirler.

 

Yüksek Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

8 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Otel ve Restoranlar Açılışa Hazırlanıyor

Otel ve Restoranlar Açılışa Hazırlanıyor

ölüler günü festivali

Ölüler Günü Festivali