in

Philips Eğrisi Hakkında Bilgiler

Philips Eğrisi

Philips eğrisi, ilk olarak A.W. Philips tarafından ortaya atılan ve işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirten ekonomik bir kavramdır. Bu teoriye göre ekonomik büyüme, beraberinde enflasyonu da getirir ve bu durum daha çok istihdama dolayısıyla daha düşük işsizlik oranına neden olur. Öte yandan bu teori, 1970 yılında gerçekleşen stagflasyon için çürütülmüştür. Dolayısıyla Philips ilişkisi, her zaman gerçeği yansıtmayabilir.

Philips Eğrisi ve Temel Özellikleri

Philips denklemi, enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu belirtir. Buna göre enflasyon oranı artarken işsizlik oranı düşer ve enflasyon oranı azalırken işsizlik oranı artar. Bu teori, 20. Yüzyıl boyunca sıklıkla kullanılan önemli bir ekonomik kavramdır fakat bu teorinin doğruluğu 1970’lerdeki stagflasyon nedeni ile sorgulanmaya başlamıştır.  Philips denklemini doğru olarak anlamak tüketicilerin ve işçilerin beklentilerini anlamak için son derece önemlidir.

Philips Eğrisi Hakkında Önemli Detaylar

İşsizlikteki görülen değişimin fiyat istikrarı konusunda önemli bir etkisi olduğu Philips denklemi tarafından anlatılan en önemli noktadır. Philips denklemi, grafiksel olarak aşağı yönlü bir eğri olarak ifade edilir. Philips denklemi grafiğe dökülürken Y ekseninde enflasyon ve X ekseninde işsizlik değişkenleri bulunur. Öte yandan Philips denklemi sayesinde işsizliği azaltmanın enflasyonu artıracağı sonucuna da varılabilir.

Philips Eğrisi Nasıl Ortaya Çıktı?

1960’larda, gerçekleşen herhangi bir mali genişlemenin toplam talebi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmekteydi.  İşçi talebi arttıkça, işsiz nüfuzun azalacağı ve firmaların birbirleriyle yarışabilmek için işçi maaşlarını artacağı hipotezi yaygındı. İşçi maliyeti artınca firmanın genel maliyeti de otomatik olarak artış gösterecekti ve dolayısıyla firmaların maliyet artışı ürettikleri ürünlerin fiyatına yansıyacaktı. Böylelikle enflasyon oranı da artış göstermiş olacaktı.

Philips Eğrisiyle Gelen Dur Kalk Stratejisi

Bir önceki paragrafta sözünü ettiğimiz mekanizma, birçok hükümetin dur kalk stratejisini uygulamaya sokmasına neden oldu. Maliye ve para politikaları, arzu edilen işsizlik oranına veya enflasyon oranına ulaşmak için kullanılmaya başlandı. Öte yandan 1970 yılına gelindiğinde işsizlik ve enflasyon oranı arasındaki bu ilişki stagflasyon ile bozuldu ve birçok ekonomist Philips eğrisinin doğruluğunu sorgulamaya başladı.

Fiyat Artışı Enflasyon Nedir? Ne değildir?

8 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Corona virüs ilacı bulundu mu

Corona İlacı Bulundu mu? Prof. Dr.Ercüment Ovalı Açıkladı.

üniversite: battı balık necati

Üniversite: Battı Balık Necati