Tarih

Petrolün Tarihi

Devletlerin sınırlarını değiştirecek kadar değerli hale gelen, hatta gönüllü kölelik devrinde yaşadığımız bugünlerde aslında ona ya da türevlerine ulaşmak için yaşadığımız petrol. Petrolün tarihi ile ilgili bilgileri sizler için araştırıp yazdık. İyi okumalar.

Petrolün Tarihi

Binlerce yıl petrole hiçbir değer verilmemiştir. Ancak şimdi ‘Kan kadar değerli’ hale geldi.
Milattan Önce 220 yılında Çin İmparatoru tuz bulmak için Çin’in her tarafına kuyular kazdırdı. Özel yöntemler kullanarak kazı yapıyorlardı ancak kuyulardan tuz yerine petrol çıktı. Ne işe yaradığı öncelerden anlaşılmayan petrolden faydalanmak için ilkel şekilde lambalar yaptılar. Fakat bir süre sonra Çin’in kuyuları kurudu ve petrol unutuldu.

İlk Petrol Kralı

Bakü şehrini kontrol eden Han, bin yıl önce tarlalarını harap eden, vilayetin her tarafından fışkıran ve ekimi olanaksız hale getiren petrol ile bazı denemeler yaptırmaya başladı. İlk önce çok ilkel bir petrol lambası yaptırdı. Bir çeşit arıtma yöntemi de ilk kez o tarihte kullanılmıştır. Bu buluşu yapan mucit petrolün önemli bir para değerinin olduğunu kısa zamanda anladı. Bütün imparatorluk içinde petrol arama ve satma izni hemen aldı ve ilk petrol kralı oldu. Bu yeni petrol kralının sayesinde doğunun hemen her yerinde petrol kullanılmaya başladı. Bu durum Rusların Bakü Hanlığı’nın saraylarını yıkıp, bütün o bölgeyi yok ettikleri tarihe kadar sürdü. Bundan sonra petrol bir kez daha unutuldu.

Sanayi Devriminde Gerçek Değeri Anlaşılıyor

Daha sonraları misyonerler tarafından ilaç olarak kullanılan petrol “Senece Oil” ismini aldı. Yedi derde deva diye satan Mösyö Kier, bu Amerikan ilacından zengin oldu. Asıl değeri, kömürle hareket eden otomobil ve gemilerin petrol ile çalışacak şekle dönüştürülmesiyle ortaya çıktı. Bu değeri ilk keşfeden Amerika’da kuyulardan gökyüzüne petrol fışkırtıyordu. Meşhur ‘Altına Hücum’ gibi petrole hücum ediliyordu. Amerika yeni kurulmasına rağmen daha o günden uluslar arası güç haline gelmesini petrolü kullanma gücüne borçludur. Ancak bir süre sonra Amerika petrol kuyularının kurumaya başlayınca yönünü ilk önce Güney Amerika’ya çevirdi. Orayı da kuruttuktan sonra Asya’ya gözünü dikti. Elbette Asya’ya ulaşmak için önlerinde büyük bir engel vardı, Osmanlı.

Osmanlı; ekonomi de, siyasette ve sanayi de olduğu gibi petrol üretiminde de hiçbir varlık göstermemiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Topraklarında var olan petrolün tespit edilmesi uluslararası şirketler tarafından yapılmıştı.

Osmanlı’nın Yıkılma Sebeplerinden Biride Petroldür

Almanlar yaptıkları iş birliği ile Hicaz Demiryolu’nu petrole yakın yerlerde inşa ediyordu. Osmanlı ise Hac ibadetine gitmeleri için daha az zaman harcayacaklarından dolayı çok seviniyorlardı.

Irak’taki muazzam petrol kaynaklarını bulmuş olan Almanlara her türlü yardımda bulunan Orta Avrupa Ekonomik Federasyonu’nun gizli ve sinsi bir amacı vardı. Bağdat Demiryolu’nu inşa eden Alman şirketi, petrol alanlarını demiryoluna bağlamak için canla başla çalışıyorlardı. Osmanlı’nın çöküşünden sonra bölgeye saldıran batılı devletler buradaki egemenliklerinin uzunca süre devam edeceğini biliyorlardı. Petrol su gibi akıyor, buna karşın yaşanan kazalar sonucu hemen her gün 10- 20 ölüm haberi geliyordu.

Bir İngiliz ajanı iken, İngiliz Deterding şirketinde çalışmaya başlayan Klemanso, “Bir damla kan bizim için bir damla petrol değerindedir” diye haykırıyor, bunca ölüm olmasına karşı çalışmasında hız kesmiyordu.

İnsanlık Dramının İlk İzleri

Uluslararası şirketler tarafından sinema filmlerinde bile zor rastlanır bir entrika çemberi içinde çekilen bölge halkı, rakamı bilinmeyen, sayılamayacak kadar çok insanın hayatına mal olan bir faciadaki rollerini oynamakla meşguldüler. Bu facianın sonucu günümüzde yavaş yavaş ortaya çıkıyor, yeni haritalar ve yeni planlarla çiziliyor. Geçmişte yaşanan faciada kan ve petrol ayırt etmek olanağı olamayacak şekilde birbirine o derece karışmıştır.

Petrolün nerede olduğu tam olarak bilinmekte ancak arazi henüz ellerine geçmiş değildi. Onlara göre düşmanlar ezilmiş, müttefik kuvvetler her tarafa üstün gelmiş, Osmanlı parçalanmış ancak Türkler henüz teslim olmak niyetinde değildi. Gerçi Türklerle, Almanların ellerinden petrollü arazinin büyük bir kısmı alınmış ve petrol uğrunda çöllerde sayısız insan yaşamını yitirmişti.

Ufak rütbeli bir subay olan Mustafa Kemal, Gazi Paşa oldu. Gazi’nin ne petrol şirketlerinden, ne İngiliz ordularından, ne de Ruslardan korkusu vardı.

Tarihte Yine Aynı Coğrafya

1’inci Dünya Savaşı başlamış ve bitmişti. Savaş sonrasında İngiltere, İran’ın kuzeyindeki petrollü araziyi kontrol edecek hale geldi. İngiltere’nin başka hedefleri de vardı; Türkleri Musul ve Kerkük’ten uzaklaştırmak.

Bu kanlı savaşın sonunda Türklerin elinde Anadolu ve Doğu Trakya kaldı. 1’inci Dünya Savaşı’nı yorumlayan tarihçiler ve uluslar arası ilişkiler uzmanları savaşın gerçek sebeplerinden birinin ‘Petrol’ olduğu konusunda müttefiktirler. Savaşın sonuçlarına incelediğimizde galip devletlerin Ortadoğu’da bir petrol paylaşımı içinde olduğunu görmekteyiz. Yani ilk dünya savaşı petrol paylaşımı için başladı ve petrole dayalı yollardan bitti.

Hiçbir şey Değişmedi

Kimdi bu petrol savaşının tarafları? Bir yanda ve en başta İngiltere, ABD, Fransa diğer yanda bu mücadelenin içinde sessizce duran Sovyet Rusya, Almanya, Japonya, Çin, İtalya gibi devletlerdi fakat savaş alanı bu devletler içinde ya da sınırlarında değildi. İşte bu oyun yıllarca sürmüş zaman, aktörler, şartlar değişmiş ancak sebep ve coğrafya değişmemiş, günümüzde de süregelen bu petrol savaşları aynı coğrafyada devam etmektedir. Benzinden mazota, poşetten ipliğe, plastik ve laylona dolayısıyla hayatımızın her alanında olan petrolü elde etmek için dünya daha ne kadar vahşileşecek merak içerisinde izlemekteyim.

Petrolün tarihi yazımdan sonra paranın tarihi ile ilgili bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Paranın Tarihi-Sikkeden Kağıt Paraya

İlgili Makaleler

8 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu