in

Ekonomide Para Türleri Hangileridir?

Para türleri

Ekonomide para, mal ve hizmet satın almak için yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı olarak kabul edilir. Üç temel şartı sağlayan her şey, para olarak kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında tarih boyunca birçok farklı para türleri görmek hiç de şaşırtıcı değildir. Daha özet bir anlatım benimsemek için günümüzde yaygın olarak bilinen para türlerinden dördüne bu yazı içerisinde yer vereceğiz.

Para Türleri: Emtia Parası

Emtia parası, en basit ve en eski para türü olarak bilinir. Nadir bulunan değerli kaynaklar baz alınarak üretilen emtia paraları; ödeme aracı, değer deposu ve ölçü birimi olma özelliklerini taşır. Emtia parası, malların takas edilmesi ile alışverişinin yapıldığı barter sistemi ile doğrudan ilişkilidir. Emtia paraları, ödeme aracı olarak kabul edildiği için bu süreci hızlandırması ile bilinir. Emtia paralarındaki temel problem ise paranın değerinin değerli kaynağın değerine göre belirlenmesidir. Tarihteki emtia paralarına altın sikkeler, sigaralar, baharatlar ve deniz kabukları örnek verilebilir.

Para Türleri: Fiat Para

Devletler tarafından çıkarılan paraların hepsine fiat para denir. Ülkedeki devlet, para basma yetkisine sahip tek kurum olarak kendini gösterir ve tüm kişiler ve kurumlar bu duruma uymak durumundadır. Eğer bu duruma karşı gelen olursa, ceza alabilir ve hatta hapse bile düşebilir. Emtia parasının aksine fiat para, herhangi bir değerli kaynağa dayanmaz. Dolayısıyla emtia parasının gerçek değeri, paranın üzerinde yazan değere göre daha düşüktür. Öte yandan fiat paranın değeri, arz ve talebe göre belirlenir. Modern ekonomilerin birçoğunda fiat paralar kullanılır.

Para Türleri: Mutemet Parası

Mutemet parasının değeri, güvene bağlı olarak değişir ve genellikle bir ödeme aracı olarak kullanılır. Fiat paranın aksine mutemet parasını bir devletin basması gerekmez ve kişilerin bu parayı ödeme aracı olarak kullanma zorunluluğu yoktur. Bunun yerine mutemet parasını basan kişi, zamanı geldiğinde ödemeyi fiat para veya emtia parası olarak yapmaya söz verir. Kişiler sözün bozulmayacağına inandığı sürece parayı tıpkı bir fiat para gibi kullanabilir. Bu para tipinin en önemli örneği ise çeklerdir.

Ticari Banka Parası

Ticari banka parası, ticari bankaların topladığı nakite dair verdikleri garanti olarak kabul edilebilir. Daha spesifik olarak, ticari banka parası kısmi rezerv bankacılığı dediğimiz şeyle yaratılır. Kısmi rezerv bankacılığı, bankaların sahip olduğu nakite karşılık olarak kredi vermesi anlamına gelir. Bu noktada ticari banka parasının bankalara verilen borç yoluyla oluştuğunu, mal ve hizmet satın almak için kullanılabileceğini bilmek gerekir.

Sardes- Paranın Basıldığı Yer

4 Comments

Leave a Reply

2 Pings & Trackbacks

  1. Pingback:

  2. Pingback:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arsan dolay: kötülüğün efendisi

Arsan Dolay: Kötülüğün Efendisi

beyaz renk ne anlama gelir

Beyaz Renk ile İlgili Her Şey