Gündem

Okun Yasası Nedir Ne değildir?

 

Okun yasası, reel çıktı ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişkiyi konu alan önemli bir iktisadi kavramdır. Okun kanunu, işsizlik oranı artarken çıktının azaldığını çıktı artarken de işsizlik oranının azaldığını ifade eder. Okun Yasası’na göre toplam talepte olan değişiklikler, çıktının değişmesine ve firmaların daha çok işçiyi işe almasına neden olur. Sonrasında ise işsizlik oranı, çıktıdaki değişimin ters yönünde hareket eder. Okun yasasının hem teorik yönden hem de iktisat politikası bakımından oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Okun Yasası ve Ekonomiye Katkıları

Teorik bakımdan bakıldığında Okun kanunu, Philips eğrisi ile birlikte toplam arz eğrisini oluşturur. İktisat politikası bakımından bakıldığında maliye ve para politikasını etkin bir şekilde belirlemede bir başmak kuralı olarak dikkate alınabilir. Arthur Okun tarafından yapılan çalışmada Okun yasasının iki farklı formuna yer verilmiştir. Bunlardan ilki işsizlik oranı ve reel çıktı arasındaki ilişkiyi doğrusal bir regresyon denklemi aracılığıyla doğrudan bir şekilde ifade etmektir.

Okun Yasası ve Okun Katsayısı

Okun katsayısı, reel çıktıdaki değişimin işsizlik oranını ne kadar etkilediğini ifade eder. Okun, reel çıktıyı hesaplarken veri olarak gayri safi yurt içi hasıla yerine milli geliri baz almıştır. Okun tarafından yapılan çalışmada Okun katsayısı 0,3 olarak tespit edilmiştir. Okun, araştırmasını yaparken çeyreklik verileri kullandığı için reel çıktıdaki yüzde 1’lik değişimin işsizlikte yüzde 3,3’lük ters yönlü değişime neden olacağını belirtmiştir.

Reel Çıktı ve İşsizlik İlişkisi

Okun kanunu, aslında işsizlik ve reel çıktı arasındaki dolaylı ilişkiyi anlatmanın kısa yoludur. Çıktıdaki değişimi, temelde etkileyen faktörler üretkenlikteki değişim ve işçi hizmetlerindeki değişimdir. İşçi hizmetlerindeki değişim ise temelde beş faktör ile açıklanabilir. Bu faktörler; çalışma saatlerindeki değişim, toplam nüfustaki değişim, iş gücüne katılım oranındaki değişim, diğer faktörlerdeki değişim ve işsizlik oranındaki değişimdir. Bu faktörlerin ilk dördü reel çıktı ile pozitif ilişkili iken son faktör ise negatif ilişkilidir. Belirli zaman periyodlarında işsizlik ve reel çıktı, aynı yönde ilerleyebilir ve bu nedenle Okun yasasında sapmalar görülebilir. Bu sapmaların en büyük nedeni, üretkenlikteki değişimin diğer faktörlerle ters yönlü olarak değişmesinden kaynaklıdır.

 

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. İlk kez duydum boyle Bi yasayı, issizlik oranının azalması vs insallah Bi gün gercek olur ve bu oranları da görürüz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu