Gündem

Okun Kanunu ve İktisat Literatüründeki Yeri

Okun katsayısı, sabit bir kat sayı değildir. Farklı zaman periyodları ve farklı ülkeler incelendiğinde Okun katsayısının değişiklik gösterdiği söylenebilir. Örneğin 1948 ve 2011 yılları için yıllık veri ile yapılan Okun kanunu ile ilgili olan bir çalışmada Okun katsayısı, ABD için 0,543 olarak tespit edilmiştir. Aynı çalışma, 20 OECD ülkesi için 1980 ve 2011 yılı verileri baz alınarak yapılan çalışmada Okun katsayısının ortalama 0,43 olduğunu ve 0,15 ile 0,82 arasında değiştiğini tespit etmiştir.

Örneklemde en büyük Okun katsayısına sahip olan ülke İspanya iken en düşük Okun katsayısına sahip olan ülke ise Japonya’dır. İspanya’da Okun katsayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi, geçici işçi kontratlarının oldukça yaygın olmasıdır. Geçici işçi kontratları sayesinde firmalar, reel çıktıdaki değişime daha çabuk tepki gösterebiliyor ve bu durum Okun katsayısını artıran bir etken olarak biliniyor. Japonya’da Okun kat sayısının bu kadar düşük olmasının sebebi ise hayat boyu istihdam politikası olarak gösterilebilir ve bu nedenle firmalar işçileri işten atmada baya bir tereddüt gösterir.

Okun Kanunu: ABD, İngiltere ve İspanya Örnekleri

Thirlwall tarafından ABD ve İngiltere için yapılan çalışmada milli gelir ve işsizlik arasındaki ilişki inceleniyor. Her iki ülke için de ilişkinin yönünün negatif olduğu tespit ediliyor. 1950 ve 1967 yıllarını kapsayan çalışma, Okun kat sayısını ABD için yüzde 3,6 ve İngiltere için yüzde 3 olarak buluyor.  İspanya hakkında yapılan bir başka çalışma ise José Villaverde ve Adolfo Maza’ya aittir. Bu çalışmada İspanya geneli ve İspanya’daki 17 eyalet için ayrı ayrı Okun katsayısı hesaplanmıştır. Ülkede Okun katsayısı 1,41 ile 0,31 arasında değişiklik gösterirken İspanya geneli için Okun katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır.

Okun Kanunu: ABD Eyaletlerinde Durum ne?

Bir başka çalışmada ise ABD ve ABD’nin bazı eyaletleri Okun katsayısı hesaplanmıştır. Diğerlerinin aksine bu çalışmada çıktıdaki değişim bağımlı değişken olarak baz alınmıştır. Bu nedenle Okun katsayısı daha yüksektir. Örneğin 1959 ile 1997 yılları arası periyod olarak seçildiğinde Okun katsayısı 2 civarında tespit edilmiştir. İşsizlikteki yüzde 1’lik bir değişim, çıktıyı ters yönde yüzde 2 değiştirmektedir. Öte yandan ABD eyaletleri 1977-1997 arası için dikkatlice incelendiğinde Okun katsayısının 1,84 ile 2,35 arasında değiştiği görülmektedir.

Japonya’nın Farkı Nedir?

Japonya için yapılan Okun yasası çalışması, aynı zamanda Japonya’daki istihdam ve işsizlik konularında bizlere ışık tutmaktadır. Örneğin Japonya’daki işsizlik oranı yıllar boyunca yüzde 1 ile 2 arasında seyreder. Bu durumun temel nedeni, ABD ve Japonya’nın işsizlik oranının hesaplanmasında farklı yöntemler uygulamasıdır. Bu durum, Okun katsayısının ortalamaya göre daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Japonya için yapılan regresyon sonuçlarına göre Okun katsayısı,28 olarak hesaplanıyor.

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu