in

Nostradamus : Kehanetlerin Bekçisi

nostradamus

Günümüzden yaklaşık 500 sene evvel yaşamış olan Nostradamus, kehanetleri ile aradan asırlar geçmesine rağmen günümüzde bile ürperticiliğini koruyor. Peki Nostradamus kimdir? Kehanetleri neden bu kadar ürpertici boyutlarda? Dilerseniz hikayemize en baştan başlayalım ve 16. asrın başlarına doğru uzanalım.

Ve Nostradamus Dünyaya Gelir

Aralık ayının 14. gününde tarih ibresi 1503 senesini gösterdiğinde Fransa’da dünyaya gelen Nostradamus, oldukça zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Michel de Nostrdame olan bu çocuğun, ünü asırları aşacak bir kahin olacağının henüz kimse farkında değildir. Ancak yaşı ilerledikçe çok keskin bir zekaya sahip olduğu anlaşıldı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli bilim dallarında eğitim almışsa da onun ilgisini gökyüzü çektiğinden astrolojiye merakı daha fazlaydı. Ancak yine de eğitim aldığı alanları buraya nakşetmekte fayda var. Küçük Nostradame, dedesi tarafından Eski Yunan, İbrani ve Latin dilleri üzerinde eğitilmiştir. Bunların yanı sıra matematik, simya, edebiyat, tıp, astroloji ve tarih eğitimleri de görmüştür.

Tıp Doktoru-Eczacı-Astroloji Uzmanı

Anlaşılacağı üzere kendisi çok yönlü bir entelektüel olarak yetiştirilmiştir. Öyle ki Avrupa’nın şarbon ve veba ile adeta toplu ölümlere sahne olduğu yıllarda klasik tıp uygulamalarını bir kenara bırakmış ve daha yenilikçi girişimlerle kendi yöntemlerini geliştirerek adeta insanlara şifa dağıtmıştır. Galileo’dan neredeyse bir asır önce dünyanın düz olmadığını, küre şeklinde olduğu görüşünü savunmaktaydı. 1550 senesinde ise bir takım kehanetlerinin olduğu bir almanak meydana getirdi (almanak; yılın önemli günlerini belirten takvim biçiminde kitabımsı eser demek azıcık daha kültürlenelim). Üstelik bu eser öyle alelade yazılmış bir eser olmayıp gök cisimlerinin hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştı. 1552 yılına gelindiğinde ise bu kez ilaçlar üzerine bir eser yazdı. Öte yandan sarayın başhekimliğine dahi yükselmiştir.

Nostradame – Nostradamus

Yazımızın kahramanı olan Nostradame, şiir şeklinde kehanetlerini yazmaya başladığında Nostradamus mahlasını kullanmıştır. İşte Nostradamus adı böyle ortaya çıkmıştır. Kendi döneminden tutun da m.s 3797 yılına kadar yani kendi yüzyılından yaklaşık yirmi asır sonrasına kadar gerçekleşecek olayları bu şiirlerini topladığı Yüzyıllar adlı kitabında anlatmıştır. Gel gelelim bu anlatış biçimi oldukça ağdalı olduğundan yorumlamaya açıktır ve tek dörtlüğü için bile farklı yorumlar yapılabilmektedir. Yine de özellikle dünya tarihine yön verecek pek çok olayı ve hatta kendi ölüm tarihini bile bilmiş olması onu biraz da ürkütücü yapmıyor değil.

Gerçekleşen Bazı Kehanetler

Sizleri dörtlüklerle daha fazla sıkmak istemediğimden (bu kıyağımı unutmayın) Nostramus’un gerçekleşmiş bazı kehanetlerini direkt olarak vermek istiyorum. Fakat şunu da bilmelisiniz ki gerçekleştiği düşünülen bu kehanetler aslında birer yorum olmakla birlikte içlerinde kesinliğe yakın olanlar da var. Mesela 1566 yılında İngiltere’de meydana gelen büyük yangın, Fransız İhtilali, 1917 devrimi ve Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Çernobil felaketi… Bu kehanetlerin bazısı açık olsa da bazısı yoruma dayalı olarak özellikle bu eser üzerinde çalışan kişiler tarafından açıklığa kavuşturulmuştur.

Nostradamus’un Diğer Kehanetleri

Gerçekleşmiş olan kehanetlerinin yanı sıra günümüzden sonraki yıllar için kehanetlerinin de mevcut olduğunu belirtmiştim. Onlara da kısaca göz atalım. Mesela 2020 yılında Roma’da büyük bir patlama sonucu koca şehrin harabeye döneceği, 2025 yılına kadar büyük depremlerde artış olacağı, 2076 yılında çok büyük bir dünya savaşının çıkıp 25 yıl süreceği ve bunun sonucunda da dünyanın büyük ölçüde çölleşeceği, bahsi edilen savaşın ardından 1000 senelik bir barış dönemi olacağı ve asıl büyük buluşların bu dönemde yapılacağı, 3797 yılında ise dünyanın son gününe erişip insanlığın yok olacağına dair pek çok kehaneti mevcuttur.

Kahinin Ölümü

Nostradamus, tarihler 2 Temmuz 1566’yı gösterdiğinde Fransa’da bir manastırda hayata gözlerini yumar. Etrafındakiler onun ölümü üzerine adeta dehşete düşmüşlerdir. Zira büyük kahin ölümünden bir gece önce yanındakilere yalnız kalmak istediğini, çünkü son gecesi olduğunu ve sabaha kadar ölmüş olacağını bildirmiştir.

Kehanet sözcüğü insanda korku, merak ve heyecan karışımı tuhaf bir duygu oluşturuyor. Tarih boyunca da insanların en merak ettiği husus, geleceklerinde ne olacağı hususu olmuştur. Günümüzde bile pek çoğumuz içten içe bunu merak eder ve gelecekte olacak o saklı şeylere ulaşmak için uğraşırız. Hatta ve hatta bazıları bu durumu o kadar abartır ki, düzenli olarak falcılara büyük miktarda para döker. En masumumuz da “yavvv yok canım inandığımdan değil de öylesine işte” diyerek kapatıverir kahve fincanını tersine. Artık fincanda üç vakte kadar kısmet mi olur beş vakte kadar yolculuk mu olur, telvenin insafına kalmıştır. Ancak yukarıda belirttiğim şeylere de baktığımızda fal ve kehanet olaylarının hala insanları derinden etkilediğini anlayabiliriz.

 

Tarih Treniyle Yolculuk: Thule Cemiyeti

8 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

romaya nasıl gidilir

Roma’ya Nasıl Gidilir?

necati hikayesi serisi 9

Latif: Necati Hikaye Serisi 12. Bölüm