in ,

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı-1

Atatürk'ün Hayatı

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının ilk yıllarını anlattığım yazı dizisine hepiniz hoş geldiniz kıymetli ShallWe takipçileri. Bu bölümde Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumu, ailesi ve ilk öğrenim yıllarını anlatacağım. Yazımda aktardığım bilgilerin ekserisi, bu alanda otorite kabul edilen Lord Kinross’un Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu ve Ali Fuat Cebesoy’un Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı eserlerden derlenmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Sevgili ShallWe takipçileri hepimizin ezbere bildiği gibi Mustafa Kemal, 1881 yılında bir liman kenti olan Selanik’te dünyaya gelmiştir. Balkanların isyanlar ve savaşlarla boğuştuğu, Osmanlı Devleti’nin durumunun çok zor olduğu bir coğrafyada dünyaya gözlerini açmıştır. Fakat yaşadığı yerin kozmopolit yapısı, fikir dünyasını daha küçük yaşta etkileyecektir. Zira yabancı unsurların yaşam biçimi ve dönemin politik meseleleri onun zihnini oluşturan yapı taşlarından birisi olacaktır.

mustafa

 

Balkanlar Balkanlar…

Mustafa Kemal’in doğduğu coğrafya, hepimizin bildiği gibi Balkanlar dediğimiz coğrafyadır. Birazcık buradan bahsedelim ki nasıl bir ortamda yetiştiği konusunda aklımızda soru işareti kalmasın. Balkanlar; Yunanlar, Sırplar, Arnavutlar, Hırvatlar, Çekler, Macarlar, Boşnaklar, Türkler, Romenler ve Bulgarlar başta olmak üzere daha pek çok etnik unsurun iç içe yaşadığı bir coğrafyadır. Bu nedenle de tarih boyunca büyük savaşlara, yıkımlara ve istilalara sahne olmuş bir yerdir. Ancak en büyük yıkım silsilesinin önemli bir kısmını 19. Yüzyılda yaşamıştır. Sırp ve Yunan isyanları, Rus Çarlığı’nın sürekli olarak Balkanlar üzerine yürümesi ve Osmanlı ile savaşması… Balkan topluluklarının birer birer isyan edip ortalığı yakıp yıkarak Osmanlı’dan ayrılmaya çalıştığı bir ortama bir de Rus ordularının taarruzuna ekleyin. Üstelik Osmanlı Devleti’nin durumu da hiç iç açıcı değildir bu dönemde. İşte böylesi bir düzenin içine doğmuştu Mustafa Kemal.

Ailesi ve Soy Bilgileri

Kıymetli arkadaşlar yine hepimizin bildiği gibi Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Beş kardeş olsalar da hayatta kalan sadece kız kardeşi Makbule ve kendisidir. Kıymetli arkadaşlarım Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, evvelden Osmanlı’nın iskan politikası neticesinde Toroslar bölgesinden Balkanlara yerleştirilen Yörük Türklerindendir. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Alüş Bey ise Aydın’dan Manastır’ın Kocacık nahiyesine yerleşmiş, Ali Rıza Efendi de burada doğmuştur. Bu bölge ise tamamen Türk nüfus yoğunluğuna sahiptir o tarihlerde.

 

Mektep Tartışmaları

Zübeyde Hanım gayet dindar bir insandı. Dini yükümlülüklerini en ince ayrıntısı kadar yerine getirmeye çalışırdı. Oğlu Mustafa’nın dini bir eğitim alması taraftarıydı. Buna karşılık Ali Rıza Efendi tahsilliydi. Eşi kadar tasavvufa düşkün değildi. Mustafa’yı Şemsi Efendi okuluna göndermek istiyordu. Ancak tartışmanın kazananı Zübeyde Hanım oldu ve Mustafa, tertemiz elbiseler içerisinde Fatma Molla Kadın okuluna gönderildi. Zübeyde Hanı hoşnut olmuş, komşularının gözünde de itibarı korunmuştu. Ancak Mustafa, okul meselesinin tartışmayla halledilmesinden midir bilinmez, İslam adetlerinin bazı uygulamalarının katılığından tedirgin olmuştu.

Çocukken Bile Lider

Arapça harflerin yazımının zorluğu, diz üzerinde oturmanın verdiği rahatsızlık onda içten içe bir tepki oluşturdu. Bir gün bu durumdan sıkılıp ayağa kalktı hocası oturmasını söylediği halde. Mustafa, ayağının ağrıdığını söylüyor hocasının söylediğini yapmıyordu. “Sen bana karşı mı  geliyorsun?” diye tepki verince hoca “Evet karşı geliyorum” diye çıkıştı Mustafa. Onun bu tavrı sınıfı da harekete geçirmiş, tüm öğrenciler ayağa kalkmıştı. Böylece hoca da geri adım atmak zorunda kalmış, müsaade etmişti. Mustafa, o yaşta bile liderlik göstermiş kararlılığın meyvesini yemişti.

Şemsi Paşa Okulu

Fatma Molla Kadın Mahalle Mektebi’ndeki bu olaydan bir müddet sonra Ali Rıza Efendi Mustafa’yı daha çağdaş bir okul olan Şemsi Paşa okuluna gönderdi. Arzusu ilk yerine getirilen taraf olan Zübeyde Hanım ise buna karşı çıkmadı. Mustafa, Şemsi Efendi okulunda eğitim almaya başladı ve kısa zamanda da başarılı bir rota çizdi.

Diğer Çocuklar İçerisinde Mustafa

Mustafa Kemal, karakter yapısı olarak diğer çocuklardan farklıydı. Diğerleri kendi aralarında oyunlar oynarken o, uzaktan yetişkin bir insanın oynayan çocuklarına göz kulak olması gibi uzaktan seyrediyordu. Bir gün arkadaşları onu birdir bir oynamaya davet etti. Fakat o eğilmeyi kabul etmeyip ayakta dururken üstünden atlamaları için meydan okudu arkadaşlarına.

Ali Rıza Efendi’nin Ölümü ve Çiftlik Günleri

Ali Rıza Efendi fazla yükselemediği memurluktan ayrılıp tuz işine girmişti. Ancak başarılı olamadı ve sermayesi tükendi. Memurluğa dönmek istediyse de kabul edilmedi. Bundan sonra Ali Rıza Efendi yoğun bir şekilde İçki tüketmeye başladı ve kısa sürede de hastalandı. Üç yıl kadar barsak hastalığı geçirdikten sonra vefat etti. Mustafa, yetim kalmıştı daha 12 yaşında. Güç durumda kalan Zübeyde Hanım ise çocuklarını alıp ağabeyi Hüseyin’in çiftliğine gitti.

Çiftlik İşleri

Çiftliğin havası Mustafa’ya iyi gelmişti. İlk kez burada toprakla uğraşma fırsatı bulmuş, burada doğaya sevgi duymaya başlamış, çiftlik işlerini de yapabilir duruma gelmiş, vücudu daha hızlı gelişir olmuştu. Tarladan aldıkları ürünü de dayısı Hüseyin ile pazara taşıyordu. Bu dönemde en yakın arkadaşı da kız kardeşi Makbule olmuştu. Her ne kadar sıklıkla kavga etseler de her anları yine de birlikte geçiyordu.

Papazdan da İmamdan da Ders Almış

Zübeyde Hanım da bu durumun farkındaydı. Köyde sadece bir imam ve bir Rum papazı vardı. Öte yandan Mustafa’nın zekası da kıvılcımlanmaya başlamış, eğitim alma ihtiyacı hat safhaya çıkmıştı. Ancak Mustafa, gayri müslim çocukların dışlamaları ve imamdan da ders almak istemediği için her ikisini de bıraktı.Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa’nın eğitim ihtiyacını sonunda anladığı için onu Selanik’e, teyzesinin yanına gönderdi. İşte burada Mustafa, ne olmak istediğine karar verecek ve kaderini belirleyecekti.

Kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki bölümde ulu önderimizin gençlik yıllarına giriş yapacağız. Zihin dünyasının olgunlaşmasına, asker olma fikirlerinin aklında nasıl yer ettiğine ve bu yoldaki ilk adımlara şahit olacağız. Hoşça kalın…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı-2

13 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

türkiye'nin en iyi dizisi

Türkiye’nin En Iyi Dizisi Sizce Hangisi?

İznik Gölü

Iznik Gezisi İçin Tavsiyeler