in

BayıldımBayıldım

Metafor Nedir?

Metafor nedir

Metafor nedir? Metafor, mecaz anlam üzerine kurulmuş bir benzetme ilgisine dayanır. Okuduğumuz şiirlerde ya da romanlarda, yazarlar bir kişi ya da kavramı anlatmak için çeşitli benzetmeler kullanır. Metafor, bu benzetmelerin mecaz üzerine kurulmuş şeklidir.

METAFOR NEDİR?

Metafor, Türkçe’de eğretileme şeklinde kullanılır. Karşımızdakinde bir duygu uyandırmaya çalışmak için ya da bir konuyu açıklamak için yazar asıl anlatmak istediği şeyi bir benzetme yaparak gizler. Yazar bunu bir söz sanatı olarak kullanabilir ya da açıklamak istediği şeyi anlatırken bir soyutlama yapabilir. Böylelikle yazarın anlattığı nesne, kişi ya da kavram okuyucunun kafasında bir çağrışım uyandıran bir araca dönüşür. Bu mecazlı benzetme ilgisine de “metafor” denir.

Metafor daha çok eğitimde ve şiirlerde kullanılır. Metaforu örneklerle anlatmak gerekirse:

ÖRNEK 1

Tasavvuf Edebiyatında “ney” çalgısının çok hüzünlü bir hikayesi vardır. Ney çalgısının yapılışını sufiler şu şekilde tarif ederler. Bir kamışın içi ateşle yakılarak oyulur, bu işlem sırasında kamışın yüreğine bir kor düşer. Yüreğindeki yangınını inleyerek dillendirdiği için de neyin sesi bu derece güzeldir. Burada bir benzetme ilgisi bulunmaktadır. Olayı anlatmak için bu şekilde mecazlı bir benzetme ilgisi kurulur. Yani kamışın yüreğinin yanma durumu ve sesinin bu nedenle bu kadar güzel çıkmasına metafor denir.

ÖRNEK 2

Eski Türklerin de ölüm konusunda geliştirdiği bir metafor vardı. Bir insan öldüğünde ruh, insanın bedeninden çıkarak Gök Tanrı’ya doğru yükselir. Bu olay, o dönemde bıldırcına benzer bir kuş olan “kergek” kuşunun göklere uçmasına benzetilmiştir. Ölüm kavramı “kergek bolmak”- yani kuş olup uçmak şeklinde ifade edilmiştir.

DİĞER ÖRNEKLER

  • Bilgi: su kaynağına benzetilir.
  • Hayat: yolculuk kelimesi ile anlatılır.
  • İlişkilerde aşk ve mantığın dengeli tutulmaya çalışılması da bir metafordur.

METAFORUN ÖZELLİKLERİ

  • Eğitimde kullanılması oldukça yararlıdır. Öğrenciler bu sayede eğitim ortamlarına daha etkin bir şekilde katılırlar. Soyut konular ve kavramlar daha somut bir şekilde anlatılabilir. Konular daha kolay akılda kalır. Öğrenciler problem çözme ve yaratıcı düşünme konusunda yeteneklerini geliştirirler.
  • Metafor bir söz sanatıdır. Benzetme ve mecaz ile birlikte ortaya çıkar ve anlatım bu şekilde daha etkili ve edebi olur.
  • Bilimsel çalışmalar, sunumlar, şiirler ve öğretme yöntem ve teknikleri sıkça kullanılan alanlardır.
  • Reklam ve sinema filmlerinde de çok fazla kullanılır.
  • Metafor aynı zamanda felsefik ve sosyolojik alanda da kullanılır. Bir çok felsefeci hayatı baştan sona metaforlar kullanarak anlatmak gerektiğini savunur.
  • Bir nesne ve örnekleme ile bir ideolojiyi anlatacak kadar güçlü ve önemli bir dil becerisidir.

Metafor nedir yazımdan sonra dilerseniz aşağıdaki linke tıklayarak Stockholm sendromu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Stockholm Sendromu Nedir?

7 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İkizler burcunun komik yönleri

İkizler Burcunun Komik Yönleri

Doğaüstü güçler kullanılan 20 harika film önerisi

Doğaüstü Güçler Kullanılan 20 Harika Film Önerisi