in

BayıldımBayıldım

 Kurum Kimliği Nedir?

kurum kimliği nedir

Kurum Kimliği Nedir? Kurumlar kendilerine kimlik arayışı içine neden girdiler? Kurumsal iletişimin en önemli kitlesi: ‘İç Hedef Kitle’

 Kurum Kimliği Nedir?

Her insanı diğerlerinden ayıran bireysel özellikler vardır. İsim, giyim tarzı, fiziksel özellikleri, hayata bakış açısı, diğer insanlarla olan iletişim biçimi gibi.. Rekabetin oldukça yaygınlaştığı bu dönemde de kurumlar, rakiplerinden ayrılmak için kimlik inşa etmeleri gerektiğinin farkına vardılar.

Bu anlamda çalışmalar yürüten kurumlar, kimlik algısını yaratıp; hedef kitlelerin kurumu diğerlerinden ayırabilmesi, gördüğünde kurumu tanıyabilmesi için renk, logo, yazı karakteri, görsel içerik ve slogan tasarlama çabalarına yönelik adımlar attılar.

Kurum Kimliği Algısı Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Kurumların rakiplerinden ayrılma ve onlar arasında fark edilme ve farklılaşma çabaları tarihin eski dönemlerine dayanmaktadır. İlk dönem uygulamaları olarak nitelendirilen bu dönem yüzyıllar öncesinde ordusunu yöneten bir kralın savaşta kullanılan kalkanların üzerinde işaret yaptırmasıyla başlamıştır. Loraine ya da St George haçı gibi bir işaret kullanılmıştı. Tam olarak ne olduğu konusunda aklınızda bir işaret canlanmadıysa 2014-2015 Milan’ ın logosunu düşünebilirsiniz. 🙂

Zaman içerisinde bütün ülkelerin aynı işareti kullanmaları savaş anında düşmanların karıştırılması durumunu ortaya çıkarınca her ülke kendini tanıtan işaretler ve amblemler tasarlama yoluna gitti. Ordulara ve ordu mensuplarına standart üniformalar bu dönemde yapılmaya başlandı.  Yapılan üniformalar ve amblemler ülkenin bayrak rengine, kültürel ve toplumsal değerlerine uygun olarak tasarlandı. Böylece ortaya çıkacak karışıklıkların önlemi alınmış olundu.

Kurumlar Farklılaşmanın Gereğine İnandı..

Zaman içerisinde taşımacılık gelişti ve kurumlar renklerini araçlarında kullanmaya başladılar. 1930’ lu yıllarda Londra’ da bulunan renkli otobüslerin yerini kırmızı renkli otobüsler almaya başladı çünkü London Transport ve General Omny Bus şirketi kurum rengini ‘kırmızı’ olarak belirlemişti. Kargo araçları ve şirketlerin özel araçları renklendirildi. Petrol şirketleri tankerlerini, hava yolu şirketleri uçaklarını kendi renk ve amblemleriyle süsledi.

Günümüzde Kurum Kimliği Kavramı..

Kurumun sadece amblem, logo, renk, yazı tipi kısaca dizayndan ibaret olmadığı anlaşıldı ve artık kurumlar kendi stratejilerine yönelik adımlar atmaya başladı. Kurum kültürü, davranışı, yapısı, sektörel kimliği ve dış hedef kitle yanı sıra iç hedef kitleye (çalışanlara) yönelik iletişim de değerlendirmeye alındı.  Bu kavramlar içerisinde en önemle dikkate alınması gereken kavramın iç hedef kitle olduğu noktasında karar kılan şirketler intranetin gelişmesiyle iç iletişimi daha olanaklı hale getirseler de tam olarak bunu başarabildikleri tartışılır.

Geleneksel yönetim anlayışıyla yönetilen şirketler günümüzde hala varlıklarını sürdürmektedir. Bir çok yazıda şahitlik ediyoruz Lider mi? Müdür mü? sorularına.. Memleketçilik oyunlarının hüküm sürdüğü geleneksel anlayışta ‘’müdürlük’’ kavramı ön planda olsa da başarılı yönetilen şirketlerin ‘’liderlik’’ kavramı baz alınarak yönetildiği aşikardır.

 İç Hedef Kitle İletişimi Neden Önemlidir?

Örgütün dış hedef kitleye karşı görünen yüzüdür çalışanlar. Bu nedenle çalışanların memnuniyeti ve motivasyonu yüksek oranda önemlidir. Kurumun ulaşacağı hedefler noktasında çalışanların söz almasını sağlamak, kendini geliştirebilmesi için gerekli eğitim imkan ve olanaklarını sunmak, ben duygusundan ziyade biz olabilmeyi aşılamış olmak, kurum içerisinde önemli olduğunu hissettirmek son derece önemlidir. Kurum kültürü aşılanmamış personellerin sahada şirkete bağlı üniformayla yaptığı her davranış kuruma mal edileceğinden önce dikey ve yatay iletişim noktasında çalışanların önemli bir eğitimden geçmesi gerekir.

Çalışan hatalarını markaya biçiyoruz çünkü biz.. x marka satış elemanının ya da x marka hava yolu şirket personelinin yapmış olduğu hatayı markaya biçip bir daha o şirketi tercih etmiyoruz. Tercih etmek durumunda kalıyorsak da daha temkinli ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz.( Hatırlatmak istemesem de bir kara yolu şirketi gözünüzde canlanmıştır sanırım.)

Bu noktada personellerle olan iletişimin ve marka değeri konusunda gerekli eğitimin verilmesi en asgari oranda marka adı altında çalışırken davranışlara dikkat etme ve müşterilerle iletişim noktasında marka kültür ve imajına uygun davranma hissini yaratacaktır.

Çalışanlar şirket içerisinde ‘bir’ kişi olarak görünebilirler fakat yapılan usulsüzlük ve iletişim hataları dış hedef kitlenize iç hedef kitle tarafından taşınır. Çünkü her 1 kişinin 4 kişilik bir ailede yaşıyor olduğunu farz edersek; bahsi geçen durumdan ailenin haberinin olması demek yakın çevrenin, akrabaların, iş arkadaşlarının da haberdar olması demek..

Bu bağlamda şirketlerin politikalarına eklemesi gereken en önemli strateji ‘’Başarılı bir dış hedef kitle için, önce iç hedef kitleye kurum kimliği ve kurum kültürü algısını benimsetmek.” olmalıdır.

Misofonya (Misophonia) Nedir?

8 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Köpeklerle ilgili ilginç bilgiler

Köpeklerle İlgili İlginç Bilgiler

etrafımızda görmediğimiz uzaylılar olabilir mi

Etrafımızda Görmediğimiz Uzaylılar Olabilir mi?