Gündem

Ekonomik Kriz ve Okun Yasası

Okun yasası hakkında diğer bir önemli iddia ise Okun katsayısının resesyon dönemlerinde ve ekonominin büyüme gösterdiği dönemlerde önemli değişiklikler gösterdiğidir. Ekonomik kriz görüldüğü zaman, işsizlikteki artışın reel çıktıyı daha kötü etkilediği genel bir kanıdır. Bu kanının arkasında kriz dönemlerinde birçok firma için işçi çıkarma yoluyla küçülmeye gitmenin daha kolay olması hipotezi yatar. Öte yandan ekonomi iyiye giderken firmalar aynı hızla işçi almazlar. Okun yasasının asimetrisi, yapılan bir çalışma ile de destekleniyor. Okun katsayısı, ABD’nin resesyon dönemleri için 0,61 olarak tespit edilirken ABD ekonomisinin büyüme gösterdiği dönemler için 0,25 olarak tespit ediliyor.

2008’de Yaşanan Ekonomik Kriz ve Okun’un İddiası

Aynı konuda yapılan başka bir çalışma ise ABD ekonomisi resesyonda iken reel GSYH’n yüzde 1 azalması durumunda işsizliğin yüzde 0,45 arttığın gösteriyor. Öte yandan ABD ekonomisi büyürken reel çıktının yüzde 1 artması durumunda işsizliğin yüzde 0,2 azaldığını gösteriyor. Bu çalışmadan da anlaşılacağı gibi, işsizlik ve çıktı arasındaki ilişki resesyon dönemlerinde daha da kuvvetleniyor. Öte yandan resesyon dönemlerinde Okun Yasası’ndan önemli sapmalar görüldüğü söylenebilir. Mortgage krizini ele aldığımızda 2007’nin başlarında Okun Yasası’ndan sapma, oldukça az miktardayken 2009’un ikinci çeyreğinden itibaren Okun Yasası’ndan sapmalar başlamış ve 2009’un dördüncü çeyreğinde ise bu sapmalar en üst seviye çıkmıştır. Bu dönemde ABD’de işsizlik oranı tahminlerin çok üstünde artış göstermiştir.

Yunanistan’da Yaşanan Ekonomik Kriz ve Okun

Yapılan başka bir çalışma ise işsizlik oranındaki değişimin etkisinin reel çıktı üzerinde ne kadar kuvvetli olduğuna bakıyor. Yunanistan üzerinde yapılan çalışma, Yunanistan’ın çoğu bölgesinde işsizlik oranındaki yüzde 1’lik artışın reel çıktıyı yüzde 1 ila 1,5 arasında azaltacağını belirtiyor. Öte yandan Yunanistan’ın Epir bölgesi ve Kuzey Ege Adaları’nda ise işsizlikteki yüzde 1’lik bir artış, reel çıktıda yüzde 2,5-3’lük azalmaya neden oluyor.

Okun Yasası’nın Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi

Ayrıca Okun Yasası’nın gelişmekte olan ülkeler için geçerli olmadığı görüşü de mevcut literatürde bulunur. Kore, Malezya, Singapur ve Çin gibi bazı ülkelerde asimetri problemlerinden dolayı 18Yasası’nın geçerli olmadığı görüşü mevcuttur. Bu görüşün doğruluğu kesin değildir.

 

 

İlgili Makaleler

6 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu