in

Ekonomi Hakkında Bilinmesi Önem Arz Eden Noktalar

ekonomi hakkında bilmeniz gerekenler

Ekonomi, günlük yaşamımızı her yönü ile etkileyen bir bilim dalıdır. Bilinçli bir kişi olmak istiyorsanız, ekonomi hakkında bazı temel bilgileri de öğrenmeniz gerekiyor. Bu metin, dünya ekonomisinin nasıl döndüğünü ve ekonominin günlük yaşama nasıl etkide bulunduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Herkes ekonomi okuyamayacağı veya okumak istemeyeceği için bu yazıda bazı temel konseptleri alıp sizin için derledik.

Ekonomi Hakkında: Makroekonomi ve Mikroekonomi

Makroekonomi, ekonominin genelini bütün olarak inceleyen bir alt dal olarak bilinir. Makroekonominin odak noktası, ülkeler için üretilen toplam datalar ve toplam büyüklüklerdir. Dolayısıyla makroekonomi, kişilere daha geniş bir bakış açısı sunar. Mikroekonomi ise daha çok küçük ekonomik birimlerle ilgilenmeyi tercih eder. Mikroekonomi, bireyleri ve onların karar verme süreçlerini yakından izler. Ekonominin bu iki alt dalı, her ne kadar bağımsız gözükse de aslında çok yakın ilişki içindedir.

Ekonomi Hakkında: Fırsat Maliyeti

İnsanlar, sürekli olarak ikilemde kalıyor ve bir seçim yapmak zorunda oluyor. Yapılan bu seçimler için kıt kaynaklar dikkate alınmalıdır. Kişiler, arzu ettiği her şeyi alamayacağı için bir şeyi diğer şeyin yerine tercih etmek zorundadır. Fırsat maliyeti, ikinci en iyi şeyden vazgeçmenin bedelini ortaya koyan kavrama verilen isimdir.

Ekonomi Hakkında: Arz ve Talep

Bir malın veya hizmetin bedeli, o malın arzı ve talebi ile doğru orantılı olarak belirlenir. Diğer faktörler sabit tutulduğunda bir mala veya hizmete olan talep artınca, malın fiyatı da artış gösterir. Öte yandan aynı malın diğer faktörler sabit olmak koşuluyla arzı artarsa, bu sefer de fiyatı azalacaktır. Uzun vadede arzın ve talebin eşit olduğu denge noktasına ulaşılacaktır.

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

Eğer bir ekonomik aktör bir malı veya hizmeti diğer aktörden daha düşük bir maliyet ile üretebiliyorsa, bu ekonomik aktörün diğer ekonomik aktöre göre karşılaştırmalı üstünlüğü vardır diyebiliriz. Karşılaştırmalı üstünlük söz konusu olduğunda tüm aktörler, iş birliği yapmanın avantajlarını kullanabilir ve eğer diğer kişilerden daha etkin ve daha düşük maliyetli bir şekilde belli mal ve hizmetleri üretebiliyorlar ise bu malların ve hizmetlerin ticaretini yapabilirler.

Para Türleri Nelerdir?

One Comment

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

erkekler neden olgun kadınlardan hoşlanır

Erkekler Neden Olgun Kadınlardan Hoşlanır

faydalı taşlar

Faydalı Taşlar