in

Ekonomi Hakkında Dikkat Çeken Bilgiler Nelerdir?

ekonomi

Serimizin son bölümünde ekonomi hakkında bilinmesi gereken para politikası, maliye politikası ve işletme döngüsü gibi kavramlara yer vereceğiz. Özellikle para politikası ve maliye politikası, hükümetlerin ülke ekonomisini kontrol edebilmek ve etkileyebilmek için kullandığı iki önemli araç olarak bilinir. Hükümetler, para politikasını merkez bankası aracılığıyla belirlerken maliye politikasını ise direkt olarak belirler.

Ekonomi Hakkında: Maliye Politikası

Devletlerin ekonomiyi kontrol etme ve yönetme yollarından biri de hükümet harcamalarını ve vergi kesintilerini kontrol etmek olarak bilinir. Hükümet harcamalarının artması veya vergilerin azalması, ekonomik faaliyetlerde bir artış gözleneceğinin işaretidir. Öte yandan hükümet harcamaları düşünce veya vergilerin artması durumunda ise ekonomik faaliyetlerde azalma gözlenir. Bu nedenle maliye politikaları, ekonomik dalgalanmaları sakinleştirmek amacıyla kullanılabilen önemli bir silah olarak bilinir.

Ekonomilerin Olmazsa Olmazı Para Politikası

Merkez bankası ve eşdeğeri kurumlar, para arzını artırmak veya azaltmak suretiyle ülke ekonomisine önemli etkilerde bulunabilmektedir. Bu işlem, hazine bonoları ve devlet tahlillerinin alınıp satılması suretiyle faiz oranının artırılması veya azaltılmasıyla gerçekleştirilir. Genişleyici para politikası, ekonomik aktivitelerin ve ekonomik büyümenin artmasına yol açarken daraltıcı para politikası ise tam ters bir etki yaratır.

Ekonomi Hakkında: İş Döngüleri

Ekonomiler, genelde ekonomik aktivitede artma ve azalmanın bulunduğu dönemleri sıklıkla yaşar. Bir iş döngüsü boom adı verilen olumlu bir dönemle başlar ve resesyon adı verilen ekonomik aktivitelerde yavaşlama görülen bir dönem de boom dönemini takip eder. Ekonomi belli bir noktaya eriştikten sonra tekrar toparlanmaya başlar ve bu döngü böyle sürüp gider.

Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi, belli bir zaman periyodu içinde belli mal ve hizmet gruplarının toplam fiyatındaki değişimin ortalama yüzdelik değişimine verilen isimdir. GSYH deflatörü ile birlikte sıklıkla enflasyon ölçüsü olarak kullanılır. Böylelikle ekonomistler ve siyasetçiler, ekonomiyi daha rahat bir şekilde anlayabilir ve yönlendirebilir. Tüketici fiyat endeksi hesaplanırken belli bir mal ve hizmet grubu sabit olarak kabul edilir ve buna göre hesaplama yapılır. Bu mal ve hizmet grubunda 200’ün üzerinde madde bulunur.

Ekonomi Hakkında Bilinmesi Gerekenler-2

2 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Xbox X Series Tanıtıldı

Tarçının faydaları

Tarçının Faydaları Nelerdir?