in

Ekonomi Hakkında Bunlara Dikkat

ekonomi

Ekonomi hakkında bilinmesi önem arz eden diğer kavramlar ise sırasıyla azalan verimler kanunu, gayri safi yurt içi hasıla, ekonomik büyüme, dışsallıklar, faiz oranları, maliye politikası ve para politikası olarak bilinir. Bu kavramlardan birkaçına bu yazı içerisinde değineceğiz ve kalanlara ise bir sonraki yazımızda daha detaylı olarak değineceğiz.

Ekonomi Hakkında: Azalan Verimler Kanunu

Çoğu durumda tüketicinin bir malı tüketirken elde ettiği fayda, o malın arzı artarken düşür gösterir. Hatta bazı durumlarda fazladan bir birim malı tüketmenin marjinal faydası, tüketici için negatife de dönebilir. İşletmeler için gereğinden fazla elaman çalıştırmak da azalan verimler kanunun en güzel örneklerinden biridir. Üstelik bu kanunun örneklerini günlük yaşamda da görebilirsiniz.

Ekonomi Hakkında: Ekonomik Büyüme ve GSYH

Ekonomik büyüme, bir kişinin yaşam standartlarını yükseltebilmesi için son derece gerekli bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik büyüme kavramını gelirin yeniden dağılması ve yeni teknolojiler de önemli oranda etkiler. Ekonomik büyüme, GSYH’nın belli bir zaman içerisindeki yüzdesel değişimi ile ölçülür. GSYH ise bir ekonomide üretilen tüm nihai malların ve hizmetlerin toplam değerine eşittir.

Ekonomi Hakkında: Dışsallıklar

Dışsallıklar, ekonomik aktivitelerin üçüncü partiler tarafından deneyimlenen olumlu veya olumsuz sonuçlarıdır. Dışsallıklar, üretim veya tüketim kısmında görülebilir. Çoğu durumda, dışsallıklar piyasa başarısızlığına yol açar, ancak bunları içselleştirmek için bir tür düzenleme uygulayarak önlenebilir. Dışsallıklar bu bakımdan incelendiğinde önemli bir ekonomik kavram olarak ortaya çıkar.

Enflasyon ve Deflasyon

Günümüzde dünyanın çoğu ekonomisi orta dereceli enflasyonu deneyimlemektedir. Bu da genel fiyat seviyesinin yükselmesinin satın alma gücünün düşmesine eşit olması demektir. Deflasyon ise daha az görülen bir kavram olarak bilinir. Deflasyon söz konusu olduğunda genel fiyat seviyesi azalırken satın alma gücü artış gösterir.

Faiz Oranları

Bankalar bir kişiye kredi verirken o kişiden verdiği borcu faizi ile birlikte geri almak ister. Böylelikle paranın geri gelmeme riskini de ortadan kaldırmış olurlar. Faiz oranı, bir kurumun veya kişinin kredi alırken ne kadar bir bedel ödeyeceğini gösterir. Dolayısıyla parasal işlemlerde faiz oranlarının büyük bir önemi vardır.

Para Türleri Nelerdir?

4 Comments

Leave a Reply

One Ping

  1. Pingback:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

faydalı taşlar

Faydalı Taşlar

erkeklerden daha romantik hayvanlar

Erkeklerden Daha Romantik Hayvanlar