Gündem

Demiryolu Yatırımları ve Ekonomik Kalkınma

Demiryolları ve diğer ulaşım çeşitleri, emtiaların bir yerden başka bir yere aktarılmasında önemli bir role sahiptir. İşte bu nedenle demiryolu yatırımları, ekonomik kalkınmada önemli bir rolü vardır. Bir bölgede ihtiyaç fazlası olan emtiaya başka bir bölgede yoğun olarak ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca ulaşım maliyeti düştükçe malların ve hizmetlerin ticaretinde görülen rekabet oranı da artış gösterir. Böylelikle mal ve hizmet fiyatlarında azalma görülür.

Demiryolu Yatırımları ve Maliyet İlişkisi

Demiryollarındaki gelişimin temel amacı, kamu yararı ve uluslararası ticaretteki artış olarak bilinir. İlk olarak ABD’de gelişmeye başlayan demiryolları tarım alanları ve şehirler arasında bir bağ kurabilmek için ortaya çıkmıştır. Öte yandan yokluğu ticaret için önemli bir engel olan demiryolu inşa etmenin maliyeti oldukça yüksektir. Örneğin 1840 yılında 1000 mil uzunluğunda inşa edilen New York- Chicago Demiryolunun toplam maliyeti ABD’nin o zamanki milli gelirinin yüzde 2,2’sine eşittir. Ayrıca ticaretin önündeki diğer bariyerleri kaldırmak bu kadar maliyetli bir iş değildir. Demiryollarına yatırım yapmak 19. yüzyılın sonlarına doğru oldukça sık yapılan bir hamle olarak görülüyor. Öyle ki birçok yatırımcı, ekonominin ihtiyacı olandan çok daha fazla yatırım yapmaya başladı. 1904 yılına kadar demiryollarına yapılan toplam harcama miktarı, diğer sanayi kollarına yapılan harcama miktarını aşıyordu. Öte yandan az sayıdaki büyük firma, daha hiç bu kadar rekabet içerisinde olmamıştı. Bu bağlamda demiryolu endüstrisinin oligopolün ilk örneklerinden biri olduğu söylenebilir.

Demiryolları’nın Bölgesel Ekonomilere Katkısı

Demiryollarının ekonomiye olan katkısı, sadece demiryollarının ekonomik büyümeye etkisiyle sınırlandırılamaz. Demiryollarının üretim maliyeti, piyasa yapısına etkisi, rekabet ve sanayileşmeye olan etkisi de demiryollarının bir ülke ekonomisine yaptığı katkılar çerçevesinde değerlendirilebilir. Diğer yandan ABD’de yapılan bazı demiryolları, inşa edildikleri bölgelere direkt olarak katkı sağlamaktansa bu bölgedeki yapıların değerlenmesine neden olmuştur. Waters’a göre sanayide ölçeğe göre artan getiri, demiryollarının gelişimi ve farklı bölgelere erişimi ile sağlanabilirdi. Öte yandan tarımda ise ölçeğe göre azalan getiri yine aynı şekilde engellenebilirdi.

Demiryolu Yatırımları ve İş Gücü / Sermaye İlişkisi

Ayrıca demiryolları, çarpan etkisi sayesinde ekonomiye istihdam ve yatırım artışı gibi katkılarda da bulunmaktadır. Örneğin demiryolu firmaları, yerli pazarlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri satın alabilir ve böylelikle bu malzemeleri üreten firmaların da karlılık oranı artış gösterir. Karlılık oranı artan yerel tedarikçiler, üretimini artırmak için diğer firmalardan mal ve hizmet satın alır. Öte yandan demiryolu firmalarında çalışan kişiler elde ettikleri gelirlerini harcayarak pazarların gelişmesine de katkı sağlar. Demiryolları, ekonomik büyümenin hızlanmasında önemli bir rol oynadı ve bir ülkenin ekonomik gelişmesinin ana parçalarından biri olmaya devam ediyor.

 

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Demiryollarındaki gelişimin amacı kamu yararı ve uluslararası ticaretteki artış olarak biliniyor evet yazı için teşekkürler

  2. Nitekim son teknoloji demir yollarına sahip ülkeler, japonya, ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu