Gündem

Demiryolları ve Ekonomik Gelişime Katkısı

Demiryolları, 20. yüzyılın başlarında ticaretin gelişmesi için önemli bir rol oynuyordu. Demiryolu sistemleri gelişme gösterdikçe ekonomik ve sosyal anlamda önemli etkiler gösterir. Öte yandan çarpan etkisi ile beraber, birçok pazara daha rahat ulaşım ve istihdam artışı gibi önemli etkiler de görülür. Örneğin demiryolu firmaları, bu alanda çalışan firmalardan gerekli girdi malları satın alarak ülke üretimine ve yerel üretime önemli bir katkıda bulunur. Ayrıca bu sektörde çalışan kişiler, elde ettikleri maaş gelirleri ile daha kolay bir şekilde harcama yapabilir ve böylelikle dolaylı olarak bir etki gözlemlenebilir.

Demiryolları ve Hindistan’daki Ekonomik Gelişim

Etkin bir demiryolu sistemi, ülke içindeki ve ülkeler arasındaki taşıma maliyet önemli oranda düşer. Örneğin Hindistan’daki ilk demiryolları, Hindistan’ın İngiliz kolonisi olduğu dönemde inşa edilmiştir. Bu demiryolları, tarımsal alanlardan ve maden bölgelerinden geçerek limana ulaşırdı fakat ülkede yapılan demir yollarının hiçbiri, birbiri ile direkt bir bağlantıya sahip değildi. Çünkü bu dönemde inşa edilen demiryollarının temel amacı, tarımsal ürünlerin ve maden ürünlerinin limana naklini ve ülke dışına transferini kolaylaştırmaktı. Öte yandan denize kıyısı olmayan bir ülkenin dış ticaretini geliştirebilmek için tek imkânı, demiryolları idi.

Demiryolları ve ABD’de Ekonomik Gelişim

Demiryollarının eksikliğinde nehirden ve karayolundan bu ürünlerin aktarımının yapılacağı öngörülüyor fakat o zaman için bu yol epey maliyetli bir seçenek olarak biliniyor. Örneğin 1890 yılına kadar ABD’de yapılan tüm demiryollarının yıkıldığını varsayarsak o zamanlar ABD’de yer alan tüm tarım alanlarının değeri yaklaşık yüzde 60 oranında düşerdi. Öte yandan o dönemki toplam gayri safi milli hasılanın ise yüzde 3,22 oranında düşeceği varsayılıyordu. Ayrıca demiryollarının yerine su kanallarını inşa etmek, zararın sadece yüzde 13’ünün giderilmesine ve demiryolu yerine karayolunu kullanmak ise sadece yüzde 22’lik bir olanak tanıyordu.

Tren Rayları Neden İnşa Edildi?

Öte yandan ABD’de de demiryollarını inşa etmenin temel amacı, gelişmiş doğu bölgeleri ve daha az gelişmiş batıdaki bölgelerle ticareti geliştirmekti. 1840 ve 1900 yılları arasında demiryollarının gelişimi ve gayrisafi milli hasıladaki artış paralellik göstermektedir. Öte yandan ulaşım maliyeti azaldıkça doğudan batıya doğru aktarılan mal miktarı ve tonaj olarak mal ağırlığında önemli artışlar gözlemlenir.

 

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Hem ulaşım hem de ticaret bakımından önemli bir rolü var. Bilgilendirme için teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu