in ,

Budizm Nedir? Temel Budist Öğretiler Nelerdir?

Budizm nedir

Budizm nedir? Budizm’de gerçekliğin doğasını anlayarak, sahip olduğumuz potansiyeli geliştirmemize yardımcı olarak araçlar vardır. 2500 yıl önce Hindistan’da Siddhartha Gautama- yani Buddha tarafından kurulan Budizm, sonraları Asya’nın bütününe yayılmıştır. Bugünkü yazımda sizlere Budizm’in temel öğretileri ile ilgili bilgiler vereceğim. 

BUDİZM NEDİR?

Dünyadaki dördüncü büyük dindir Budizm. Buddha hayatının büyük kısmını, kendi başına anlamış olduğu uyanışın yöntemlerini başkalarına aktarmakla geçirdi. Başkalarının da aydınlanmış Buddha’lar olmasını istedi. Buddha herkesin eşit yeteneğe sahip olduğunu ancak tercihlerinin ve ilgi alanlarının farklı olduğunu gördü. Buddha buna saygı duydu ve herkesin kendi öz kısıtlamalarından kurtulup potansiyellerini tam olarak anlayabilmeleri ve kullanabilmeleri için öğretilerini geniş bir çeşitlilikle insanlara aktardı. Budizm’i benimseyen kültürler bu çeşitliliğin farklı yönlerini ortaya çıkardı. Budizm’in bir çok formu olsa da hepsi aynı temel öğretiyi içerir.

TEMEL BUDİST ÖĞRETİLER

DÖRT YÜCE HAKİKAT 

Buddha’nın en temel öğretisi Dört Yüce Hakikat’tir. Yüksek idrak yeteneğine sahip varlıkların gerçek olarak kabul ettiği dört husus şunlardır:

  • Birinci Yüce Hakikat: Gerçek Sorunlar

Yaşamımız boyunca bir çok keyifli an yaşadığımız gibi bir çok sorunla da mücadele ederiz. Hayat devam ederken yaşlanırız, hastalanırız, sevdiklerimizi kaybederiz. Üzüntüler, hayal kırıklıkları, istediğimiz şeylerin olmaması, kaçtığımız şeylerin başımıza gelmesi gibi bir çok durumla karşılaşırız.

  • İkinci Yüce Hakikat: Sorunların Gerçek Kaynağı

Karşılaştığımız sorunlar karmaşık nedenlerin ve durumların bir sonucudur. Buddha asıl nedenin, gerçekliğe karşı gösterdiğimiz cehalet olduğunu söylemiştir. Zihinlerimizin hem bize hem de başkalarına karşı yansıttığı imkansız var oluş halleri sorunların nihai nedenidir.

  • Üçüncü Yüce Hakikat: Sorunların Gerçek Durduruluşu

Buddha tüm sorunlarımızı bir daha yaşamamak üzere yok etmenin asıl çaresinin gerçek nedeni kökünden ortadan kaldırmakla mümkün olduğunu görmüştü. Bu gerçek neden ise kendi cehaletimizdir.

  • Dördüncü Yüce Hakikat: Zihnin Gerçek Yolu

Sorunlar ancak gerçekliği doğru bir şekilde anlamak ve cehaletten kurtulmakla son bulur. Bu ise herkesin birbiriyle bağlantılı ve birbirine tabi olduğunu kavrayarak mümkün olabilir. Kendimizin ve başkalarının var oluşuyla ilgili bu kafa karışıklığını bitirdiğimizde, kendimiz ve çevremizdekiler için yararlı olacak şekilde hareket edebiliriz.

Budizm nedir? yazımda temel öğretiler ile ilgili bilgi verdim. Sonraki yazım Buddha’nın öğretilerinin sıralanışı ile ilgili olacak. Takipte kalın.

Aydınlanma Nedir?

One Comment

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

evde yanık tedavisi

Evde Yanık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Elmalı Turta

Elmalı Turta İçin Elma Nasıl Dilimlenir?