in

Brexit ve Tarımsal Yardımlar Arasındaki İlişki

brexit

Dünya üzerindeki birçok ekonomist, Brexit’in Birleşik Krallık üzerindeki etkisinin oldukça şiddetli olacağını belirtiyor. İngiltere, Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci ekonomisi olarak biliniyor. İngiliz ekonomisi, AB ekonomisinin yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü oluşturuyor. Başta Avrupa Birliği’nden gelen tarımsal yardımlar ve ticaret ayrıcalıkları gibi birçok avantajın da yok olması bekleniyor. İngiltere, AB üyeliği boyunca Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy (CAP)) ve Ortak Balıkçılık Politikası (Common Fishery Policy(CFP)) kapsamındaki fonlardan yararlanmaktaydı. Brexit içib şu an ki gidişatı göz önüne aldığımızda İngiltere’nin artık bu fonlardan faydalanamayacağını belirtebiliriz.

Brexit Sebepleri Arasında En Önemlisi

Brexit’in temel sebepleri arasında İngiltere’nin AB bütçesine yaptığı katkının zamanla artması ve buna karşılık İngiltere’nin aldığı tarımsal yardımların zaman içerisinde azalması önemli yer teşkil ediyor. Bu azalmanın temel sebebinin ise İngiltere’nin gıda sektörünün kendi kendine yetme oranın yüzde 60-70 civarında olduğu biliniyor. Diğer yandan AB’nin Doğu Genişlemesi, (Romanya ve Bulgaristan gibi balkanlardaki ülkelerin AB’ye girmesi) İngiltere’nin AB bütçesine yaptığı katkının artmasında önemli bir rolü bulunuyor. İşte bu durum, çalışmamızın temel çıkış noktasını oluşturuyor.

Brexit Sonrası Olası Ticaret Seçenekleri

İngiltere’nin Brexit’ten sonra temelde üç farklı ticaret seçeneği bulunuyor. Bunlar sırasıyla Norveç, İsviçre ve WTO (DTÖ) seçenekleri olarak biliniyor. Norveç seçeneğinde İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun bağımsız bir üyesi olarak yoluna devam etmesi bekleniyor. İngiltere’nin finansal pasaportlama hakkının devam etmesi öngörülüyor. Öte yandan bu seçenekte tarımsal yardımların bir miktar azalması bekleniyor. Öte yandan en az zararın sağlanacağı seçenek de bu gibi görülüyor. Diğer bir seçenek ise İsviçre seçeneği olarak biliniyor. Bu seçenekte İngiltere ve AB arasında tıpkı İsviçre ve AB arasında olduğu gibi çift taraflı müzakere edilen anlaşmaları imzalaması öngörülüyor. Seçenekler arasında ise en gerçekçi olanı ise DTÖ modeli olarak dikkat çekiyor. En kısa ifadeyle bu seçenekte İngiltere, Brexit sayesinde AB ile tüm bağları koparmış oluyor.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Brexit’in nasıl bir süreç olacağı konusunda birçok ekonomist ve politikacı tartışıyor. Öte yandan İngiltere’nin bundan sonraki süreçte nasıl bir tavır izleyeceği de belli değil.

Korkma!

4 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sağlık için faydalı çorbalar

Sağlık İçin Faydalı Çorbalar

eski sevgiliyi stalklamak

Eski Sevgiliyi Stalklamak Size Bir Şey Kazandırır mı?