More stories

  • kisiler-hukuku

    Kişiler Hukuku

    Kişiler Hukukuna Giriş Medeni hukukun konuları arasında yer alan kişiler hukuku; şahsı konu alır. Türk Medeni Kanunu’ndaki yerini başlangıç hükümlerinden sonra gelen madde 8 ile 117 arasında yer alır. Hukukta hak ehliyetine sahip varlıklar kişidir. Bunlar gerçek ve tüzel kişi […] More

  • uluslararasi-koruma

    Uluslararası Koruma Belgeleri

    Ülkemizde Yaşayan Sığınmacılara Sağlanan Belgeler Son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan göç sorununa ek olarak, Türkiye de jeopolitik konumu sebebiyle hem transit geçiş ülkesi, hem de göç için hedef ülke haline gelmiştir. Bu duruma karşılık ülkemizde konuyla ilgili farklı prosedürlerle […] More