Seyahat

Anadolu’nun Tarih Yapraklarında Hüküm Sürmüş Uygarlıklar

Tarih hayatımızın tamamı. Peki tarih hakkında ne biliyoruz?

Bugün bulunduğumuz, yürüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz ve suyunu içtiğimiz Anadolu Coğrafyası’nın tarih kokan geçmişini hiç merak ettiniz mi? Kimler gelip kimler gitmedi ki, bu yazımızda sizin için Anadolu’da hüküm sürmüş uygarlıkları listeledik.

1-HİTİT İMPARATORLUĞU(M.Ö. 1650 – M.Ö 1200)

Hitit İmparatorluğu tarihi temel olarak 3 noktaya ayrılıyor erken Hitit(Kraliyet dönemi) orta Hitit (İmparatorluk dönemi) ve geç Hitit (Çöküş Dönemi).

Hititlerin önemi Anadolu’nun tarihinde çok fazladır bunun nedeni bu topraklarda komple olarak etki kurabilmiş ilk imparatorluktur. Kendine özel hiyeroglif yazısı ve çivi yazısı alfabesi bulunuyordu.

Başkenti Hattuşa adını kurucusu Hattuşuli’den almıştır.

Hititler M.Ö. 1700 – 1800 civarlarında Kafkaslardan göç ederek Anadolu’nun yerli halkı Hattilerle kültürel etkileşimde bulunarak ilk krallıklarını Çorum Boğazköy civarında bugün Hattuşa olarak bildiğimiz yerde kurmuştur.

Genişleme politikasına sahip Hititler, doğuda Suriye sınırlarına daha sonra ise Mısır sınırlarına kadar seferler düzenledi.

Buna istinaden tarih boyunca ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması Mısırlılar ve Hititliler tarafından imzalandı.

Dini inanç noktasında ise Hititlerde en büyük Tanrı Gök Tanrı olarak betimlendirilen Tarhunttur.

Mezar biçimi olarak toprak altında defin yaygındır.

2-PERS(AHAMENİŞ)İMPARATORLUĞU(M.Ö 500 – M.Ö 330)

Persler bugün ki ismiyle Fars yani İranlılar ilk imparatorluk dönemi olarak M.Ö. 550 civarında Persepolis civarında tarih sahnesine çıktılar.

Anadolu’da büyük Hitit imparatorluğunun çökmesiyle beraber büyük bir otorite boşluğu oluşmuş ve tam bu dönemde Pers – Yunan savaşları ortaya çıkmıştır. Bu iki halk arasında sınır komşuluğu olmayışından dolayı Persler Anadolu topraklarını bir bir işgal etmeye başladı.

Bu işgal Büyük İskender’e kadar tam 200 yıla yakın sürdü. Büyük İskender’in gelişinden sonra Persler Anadolu’dan çekilmeye başladı.

Bu çekilmeler Perslerin kurtulmalarına yetmedi. İskender önce İssos sonra ise Gaugemala’da Persleri mağlup ederek III. Darius hükmündeki imparatorluğu 200 yaşında iken yıktı ve topraklarına kattı.

İmparatorluk yıkıldığında sınırları Hindistandan Balkanlara kadar genişlemişti.

Dini olarak Zerdüştizm’i benimseyen Perslerde en büyük tanrı Ahura Mazdaydı.

Mezar biçimi olarak kaya mezarları ve oda mezarlar yaygındır. Aynı zamanda Anıt mezarlarda çok yaygındır.

3-FRİG KRALLIĞI(1200-700)

Frigler M.Ö. 1200’de Ankara’nın Gordion(Polatlı)’da ortaya çıkmışlardır.

Başkenti Gordion adını kurucusu Gordiostan almıştır.

En bilindik kralları Midas’dır ve dönemi Altın çağ olarak bilinir.

Pers istilalarına kadar ayakta kalan krallık M.Ö. 500 civarında tam olarak çöktü.

Dini inanış olarak yine çok tanrılık dine mensup Frigler’de Ana Tanrıça figürü olarak Kibele ortaya çıkmıştır.

Mezar biçimi olarak Tümülüsler yaygındır.

4-ASURLULAR(M.Ö 2000 – M.Ö 700)

Özellik ticari bakımdan en gelişmiş medeniyet sayılan Asurlular Anadolu’ya M.Ö 1000 dolaylarında gelmişlerdir.

Anadolu’ya gelmeleriyle beraber yazıyı da Anadolu’ya sokmuşlardır.

Anadoluda çeşitli ticaret şehirleri kuran Asurluların başkenti Ninova’dır.

Anadoluda en bilindik şehirleri Kayseri’deki Kültepe Höyüğüdür.

En bilindik Kralları Sargondur.

5-YUNAN ŞEHİR DEVLETLERİ(M.Ö 1100-M.Ö 100)

Özellikle batıda Truva krallığının çökmesiyle beraber Yunan devletleri Akdeniz ve Egede kolonileşmeye başladı ve İskender’in Anadolu’ya gelişiyle de beraber Anadoluda’ki Yunan etkisi artmaya başladı.

Ünlü halk ozanlarından Homeros Anadolulu bir Yunan olarak doğdu.

İlk olarak Aka ve Dorlar Anadolu’da varlık göstermeye başladı bu kavimlere bağlı insanlar Anadolu’da şehirler inşa etmeye başladılar.

Efes ve Pergamon bu dönemlerde ortaya çıkmıştır.

İskender’in Anadolu’ya gelmesiyle beraber neredeyse bütün şehirlerde Helenistik etki görülmeye başladı.

M.Ö. I.Y.Y. döneminde Romalıların Anadolu’ya gelişine kadar Anadolu’da 1000 yıl varlık sürdürdüler.

Özellikle mimari açıdan ve tapınaklarıyla çok büyük eserler bıraktılar.

Dini inanış noktasında üç Ana Tanrı ve bir Ana Tanrıça’dan oluşan Yunan krallıklarında Ana Tanrı figürü olarak Zeus bulunuyordu.

6-LİDYALILAR(M.Ö 8.YY – M.Ö 4.YY)

Başkenti Manisa’da kurulan Sardes olan Lidyalılar, parayı ilk bulan uygarlık olarak biliniyor.

Tarih boyunca Anadolu’daki en büyük krallıklardan olan Lidyalılar Persler tarafından yıkılana kadar 450 yıl civarında hüküm sürdüler.

Döneminin en zengin krallığıdır.

Bilinen en büyük kralı Kroisostur Karun olarak bilinir.

7-ROMA İMPARATORLUĞU(M.Ö 7 .Y.Y. – M.S 1453)

Romus ve Romulus kardeşler tarafından tarafından İtalya’da bir şehir devleti olarak kuruldu adını Romus ve Romulustan alan Roma Jul Sezar dönemine kadar konsüllerle cumhuriyet şeklinde yönetildi.

Roma’nın Anadolu’ya gelişi İmparatorlukların bir bir çökmesiyle beraber başlıyor. Anadolu’da yine büyük bir otorite boşluğunda Roma M.Ö. II. Y.Y. civarında Batı Anadolu’dan giriş yaparak buradaki varlığını tam 1600 yıl sürdürüyor.

M.S. V. Y.Y.’da İmparatorluk ikiye bölündüğünde Anadolu’nun himayesi Doğu Roma imparatorluğuna geçti. Batı Roma M.S. VII. Y.Y. civarında çökünce, Türkler Anadolu’ya gelince ve Haçlı seferleri de başlayınca  Doğu Roma İmparatorluğu’da Anadolu’da hakimiyetini kaybetmeye başladı. ve 1453’te Osmanlılar tarafından mağlup edilerek başkent Constantinople(İstanbul)’ye de girilince yaklaşık 2500 yıllık Roma İmparatorluğu fiilen bitmiş oldu.

Anadolu’daki neredeyse bütün Antik kentlerde izleri kalan Romalılar geriye onlarca antik kent, tapınak, tiyatro, köprü ve su kemerleri gibi tarih kokan eserler bıraktı.

Dini inanış olarak Yunan dinindeki Tanrıların isimlerini değiştirerek alan Romalılar aynı zamanda İmparatorları adına da tapınaklar inşa ettirdiler.

Mezar biçimi olarak genelde; lahit, anıt, mezar odaları ve zemin altı gömme biçimi kullanmışlardır.

Anadoludaki ilk Teokratik Devlet olmuşlardır.

8-SELÇUKLULAR(M.S 10.Y.Y. – M.S 12.Y.Y.)

1071 yılında Malazgirt ovasındaki Doğu Roma imparatorluğuna karşı kazanılan zaferle birlikte, Selçuklular Anadolu’ya gelen ilk Türk devleti olarak biliniyor.

Anadolu’ya geldikten sonra Anadolu Selçuklu Devletini kurdular.

Selçukluların Anadolu’ya gelmesiyle beraber Anadolu’da İslamiyet yayılmaya başladı.

200 yıl civarında hüküm süren diğer krallıklar gibi kendinden önceki kentlerin bir kısmını kullandılar. Konya’yı başkent olarak kullanmışlardır.

9-OSMANLI İMPARATORLUĞU(M.S 1299 – M.S 1922)

1299 yılında Osman Gazi tarafından Söğüt beldesinde kurulan imparatorluk kısa sürede genişleyerek 1600’lere gelindiğinde dünyadaki en büyük imparatorluk statüsüne ulaşmıştı.

Henüz küçük bir beylikken çevresindeki beylikleri bir bir mağlup eden Osmanoğlu beyliği tüm beylikleri çatısı altına alarak Anadolu’da otoritesini sağlamlaştırdı halkın büyük bir çoğunluğu bu dönemde Müslüman oldu.

1453’te Fatih Sultan Mehmet  İstanbul’u da alınca Anadolu topraklarında tek söz sahibi olan Osmanlı 16. Y.Y.’a gelindiğinde dünyadaki en büyük imparatorluk haline geldi

Mimari alanında İstanbul, Konya ve Edirne’de çok fazla eserler inşa ettirilmiştir.

18.Y.Y.’dan sonra Çöküş dönemine girmeye başlayan Osmanlı 1. Dünya savaşında iyice zayıflamış ve sonrasında çökmüştür son İmparatoru Sultan Vahdeddin’dir

Din olarak İslamiyeti benimsemiş ve Devleti bu yasalara göre yönetmişlerdir. Yavuz Sultan Selimle beraber Halifelik makamı da Osmanlıya geçmiş ve 1924 yılında Cumhuriyet döneminde Din ve Devlet işlerinin ayrılabilmesi için lağvedilmiştir.

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. İlginçtir ki ne bu sitede ne de okulda gördüğümüz tarih derslerinde Ermeni krallıklarının adı geçmez..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu