Hayata DairKültür - Sanat

Aıol Kolonizasyonu Hakkında Genel Bilgiler

 

Aiolis, antik çağ tarihi coğrafyasında, İzmir Körfezi ile Bakırçay Nehri arasında kalan bölgededir. Bölgedeki bazı yerleşimlerin tarihlerinin MÖ 2. bine kadar uzandığı kabul edilir. Bölge Aiolis ismini kolonizasyon sürecinden sonra almıştır. Gediz Vadisi’nin verimli topraklarında yer alması ve Ege Denizi kıyı şeridinde bulunması nedenleriyle Aiolis antik çağda zengin yerleşmeleriyle ön plana çıkmıştır. Aıol Kolonizasyonu hakkındaki bu güzel yazısı için Aslı Hekimoğlu’na teşekkür ederiz. Shall We ailesi olarak keyifli okumalar dileriz.

Aıol Kolonizasyonu ve Kolonizasyonun Başlama Sebepleri

Kesin olmamakla beraber bu dönemin başlangıç tarihi için Troia Savaşı’ndan kısa bir süre sonrası önerilir (1230-1180).

Efsanevi Sebep:

Antik yazar Tzetses’e göre hareketin başlama sebebi bir kehanettir. Bu kehanete göre Yunanistan’da baş gösteren felaketlerin sebebi; Akhalar’ın Troia Savaşı’nda birçok kutsal yapıya zarar vermeleridir. Bu durumu telafi etmek için Agamemnon soyundan gelen kişilerin Troas ve Mysia’da tanrılar adına kentler kurması gerekmektedir. Aksi takdirde felaketler sona ermeyecektir.

Reel Sebep:

Bu dönemde Yunanistan’ın içinde bulunduğu durum gerçekten kötüdür. Troia Savaşı’ndan sonra patlak veren iç savaşlar, ekonomik problemler, veba salgını, kıtlık gibi doğal felaketlerin üstüne dışarıdan gelen boyların istilası, böyle bir hareketi gerekli kılmıştır.

4 kuşak boyunca devam eden Aiol kol. Hareketi Ion kolonizasyonundan önce başlayıp sonra bitmiştir. (Orestes, Penthilus, Echelas, Gras). Hareketin bu kadar uzun sürme sebepleri; Lelegler ve Peslasglar başta olmak üzere yerel halkla yapılan zorlu mücadeleler ve kendi aralarındaki liderlik kavgalarıdır.

Aıol Kolonizasyonu ve Yerleşme Süreci

Pseudo Herodotos “Homeros’un Yaşamı” adlı eserinde Aiollerin Kuzeybatı Anadolu kıyılarına göçlerinin 1140 yılında Midilli Adası’nın işgaliyle başladığını söylemektedir. Hellanikos’un bildirdiğine göre de bundan sonra Aioller Balkız ve Gerdiz Nehri arasındaki bütün toprakları hakimiyet altına almışlardır.

Göçmenlerin ilk işgal ettikleri yer Kyme (Nemrut Limanı) Bölgesi olmuştur. Burada Kyme kentini kurduktan sonra, Larisa’yı (Buruncuktepe) ele geçirmeye çalışmışlardır ancak ilk seferinde başarılı olamamışlardır. Bunun üzerine, Larisa yakınlarında Neonteikhos (Yanıkköy Kalesi) adını verdikleri bir üs kurmuşlar ve buradan Larisa’ya devamlı akınlar düzenleyerek kenti ele geçirmişler ve Pelasglar’ı da buradan kovmuşlardır. Larisa üzerinde bu kadar ısrarcı olmalarında şüphesiz, kentin üzerinde bulunduğu tepenin stratejik olarak çok önemli bir noktada olmasıdır.

Aioller kendi yurtlarında yükselen Phrikion Dağı’nın anısına (Lokris Bölgesi’nde yer almaktadır) Larisa’ya ve Kyme’ye “Phrikonis” ek adını vermişlerdir.

Aiol göçmenler, İonlar’ın aksine, denizden çok karaya, iç bölgelere yönelmişlerdir. Bunun nedeni; Aioller’in İonlar gibi ticarete değil, esas karakterlerini oluşturan ziraate yönelik kentler kurma amacında olmalarıdır. Herodotos Aiolis Bölgesi’nin komşusu İonia Bölgesi’ne göre daha verimli toprağa sahip olduğunu, ancak iklimin daha sert olduğunu söylemektedir.

Tufan Mitosları

İlgili Makaleler

7 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu